Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Ir. Ingrid Bakker, associate lector

  • Associate lector
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. Ir. Ingrid Bakker

Dr. Ir. Ingrid Bakker is associate lector Gezonde Leefomgeving. 

Volg Ingrid op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

Samen met (docent)onderzoekers, studenten en netwerkpartners werkt associate lector Ingrid Bakker binnen het lectoraat Urban Innovation aan een gezonde leefomgeving in de nieuwe stad. Het doel is om zowel op buurt-/wijkniveau als op organisatieniveau (strategisch, tactisch en organisatorisch) binnen en tussen gemeente en praktijkpartners integraal, domein-overstijgend samen te werken. Dat vraagt om nieuwe kennis, ervaring en innovatie. Daarbij gaat het vooral om vragen zoals: Wat werkt? Hoe werkt het? In welke context werkt het? De waarde van het proces en het toepassen van interventies of maatregelen voor bewoners, de natuur, bestuurders, ondernemers en maatschappelijke organisaties staan daarbij centraal.

Opleiding

Ingrid studeerde Voeding & Di√ętetiek aan de Hanzehogeschool in Groningen en vervolgens Humane Voeding aan Landbouwuniversiteit Wageningen. In 2004 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met het proefschrift ‘Affectors of the adult lumbar bone: genetics, body composition and lifestyle; Results from the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study’, waarin zij kennis vanuit gedrags-, gezondheid- en bewegingswetenschappen combineerde met kennis over genetica en epidemiologie. 

Onderzoekservaring

Ingrid werkt sinds 2008 als associate lector Gezonde Leefomgeving bij Windesheim. Eerst bij het lectoraat De Gezonde Stad dat na ruim 11 jaar overging in het lectoraat Gezonde Samenleving. In 2021 maakte Ingrid de overstap van Zwolle naar Almere om het programma Urban Innovation vorm te geven. Met de komst van lector Evert-Jan Velzing heeft Ingrid haar rol als associate lector Gezonde Leefomgeving bij het lectoraat Urban Innovation opgepakt.
Hiervoor heeft ze als senior onderzoeker gewerkt bij TNO en combineerde ze een aantal jaar haar werkzaamheden bij het lectoraat De Gezonde Stad met haar rol als programmamanager Zwolle Gezonde Stad bij de gemeente Zwolle. Daarna heeft zij een aantal jaar haar Windesheim werkzaamheden gecombineerd met het coachen van gemeenten die de ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ aanpak wilden implementeren.

Levensmotto

Ingrids levensmotto is: 'als je iets doet, doe het dan goed'. Ze is vooral gericht op kansen en mogelijkheden, niet bang voor het onbekende en gaat graag nieuwe uitdagingen aan. Ingrid komt goed tot haar recht in situaties waarin er gepionierd moet worden. Ze is een netwerker en bruggenbouwer binnen en tussen beleid, praktijk, onderzoek, onderwijs en bewoners. Omdat ze in en met diverse organisaties werkzaam is geweest spreekt ze de taal en heeft ze inzicht in de cultuur en organisatiestructuur van veel organisaties uit verschillende domeinen en sectoren. In 2012 ontving Ingrid van het RIVM de ‘BOP-prijs’ omdat ze op de meest inspirerende wijze beleid, onderzoek en praktijk heeft weten te verbinden.

Lees meer over het lectoraat Urban Innovation