Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Dr. Els Beukers, associate lector

  • Associate lector
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Dr. Els Beukers

Dr. Els Beukers is associate lector doorwerking stedelijke vernieuwing. 

Volg Els op LinkedIn(opent in nieuw tabblad)

Onderzoeksfocus

Hoe kunnen stedelijke vernieuwingen zoals experimenten en pilots bijdragen aan het verduurzamen van de stad? En hoe kan de doorwerking van stedelijke vernieuwingen in de dagelijkse (werk)praktijk worden gefaciliteerd? Deze vragen staan centraal in de onderzoekslijn van associate lector Els Beukers. Daarbij is zij in het bijzonder ge├»nteresseerd in domein overstijgend leren, het faciliteren van een passende leeromgeving in leergemeenschappen en hoe geleerde lessen kunnen worden vertaald naar en toegepast in de praktijk. 

Opleiding

Associate Lector Els Beukers studeerde Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2015 promoveerde zij daar met het proefschrift ‘Shaking up the Cost Benefit Analysis proces’. In deze studie onderzocht zij hoe de maatschappelijke kosten- batenalayse kan worden gebruikt om vanuit verschillende domeinen samen te leren bij de analyse van grote ruimtelijk-infrastructurele plannen.

Onderzoekservaring

Els heeft in haar loopbaan onder meer gewerkt als beleidsambtenaar economie, onderzoeker in het ruimtelijk economische domein en projectmanager bij infrastructurele projecten. In 2018 startte ze met een post-doc onderzoek bij de Universiteit van Amsterdam, naast haar rol als opleidingsmanager van de master Urban management bij de Hogeschool van Amsterdam. In het post-doc onderzoek richtte zij zich op de vraag hoe van experimenten op gebied van stedelijk mobiliteit gezamenlijk te leren. 

Lees meer over het lectoraat Urban Innovation