Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Rechten en plichten

Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Rechten en plichten

Studentenstatuut

Als je bij ons studeert, mag je wat van ons verwachten en wij wat van jou. Wat dat is kun je nalezen in het studentenstatuut. Hierin vind je je rechten en plichten, het onderwijsprogramma en de voor jouw opleiding geldende Onderwijs- en examenregeling. Bovendien staat er veel praktische informatie in over de organisatie, regelingen en doelstellingen van je opleiding. Bijvoorbeeld informatie over tentamens, herkansingsmogelijkheden, studiebegeleiding, de onderwijsvisie en beschrijvingen van studieactiviteiten.

Het studentenstatuut is niet één specifiek document, maar omvat meerdere documenten en regelingen, verdeeld over een algemeen deel en een opleidingsdeel. Beide delen zijn hieronder te vinden.
Algemene deel van het studentenstatuut

Algemene deel van het studentenstatuut

Het algemene deel bevat diverse regelingen waarin de rechten en plichten van alle studenten (voltijd en deeltijd) van Windesheim worden beschreven.

Het opleidingsdeel van het studentenstatuut

Opleidingsdeel van het studentenstatuut

Het opleidingsdeel van het studentenstatuut bestaat uit twee documenten. De Onderwijs- en examenregeling en het Reglement examencommissie. Het Reglement examencommissie vind je op de Sharenet-pagina van de opleiding, de Onderwijs- en examenregeling kun je hieronder vinden.

De Onderwijs- en examenregeling bestaat uit twee delen, een algemeen deel (het Instellingsdeel onderwijs- en examenregeling) en een deel dat speciaal gericht is op een betreffende opleiding (het Opleidingsdeel onderwijs- en examenregeling).