Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Bijdrage aan periodiek
  • 2021
  • Klantenperspectief in ondersteuning en zorg
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat : een

Samen met gezinnen beslissingen nemen, hoe doe je dat : een verkennend onderzoek naar de onderbouwing en effectiviteit van beslisinstrumenten voor professionals die samenwerken met gezinnen

Samenvatting

Hoewel bekend is dat gezamenlijke besluitvorming van jeugdzorgprofessionals met gezinnen bijdraagt aan betere hulp en ondersteuning, gebeurt dit nog te weinig in de praktijk. Om gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen, zijn beslisinstrumenten beschikbaar. De meeste beslisinstrumenten zijn echter nog niet geëvalueerd. Dit artikel brengt in kaart wat er bekend is over beslisinstrumenten voor professionals die samen met gezinnen werken. www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.

Auteurs van deze publicatie:

  • Pamela Jakobs
  • Charlotte Vissenberg