Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Boek
  • 1 maart 2023
  • Klantenperspectief in ondersteuning en zorg
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / 'Met een goede trampoline spring je hoger'

'Met een goede trampoline spring je hoger'

Samenvatting

Boek naar aanleiding van de openbare les van Charlotte Vissenberg. Met haar onderzoek beoogt ze een bijdrage te leveren aan de kennis in Flevoland ten behoeve van het veerkrachtig opgroeien van jeugdigen in een zorgende democratie. Ze bekijkt maatschappelijke uitdagingen als hoe dan ook veerkrachtige systemen vanuit een kritisch, historisch, sociologisch perspectief. In deze publicatie laat ze zien dat dit perspectief vragen oproept op zowel het niveau van gezinnen en professionals als op maatschappelijk en politiek niveau. Ook legt dit perspectief thema’s bloot die aan de basis liggen van veerkrachtig opgroeien zoals de prestatiemaatschappij, individualisering, bestaansonzekerheid, vertrouwen in de overheid en solidariteit welke de basis vormen voor onze onderzoek- en kennisagenda.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Charlotte Vissenberg