Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Boek
  • 24 september 2020
  • Leven Lang Ontwikkelen
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Lang Leve Leren! : een wenkend perspectief op leren en ontwikkelen in

Lang Leve Leren! : een wenkend perspectief op leren en ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt

Samenvatting

Menno Vos is sinds 1 september 2019 lector Leven Lang Ontwikkelen bij het domein Business, Media en Recht van hogeschool Windesheim. In ‘Lang leve leren! Een wenkend perspectief op leren en ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt’ presenteert Menno een onderzoeksagenda voor de komende jaren gericht op het aantrekkelijk en laagdrempeliger maken voor mensen om te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. Met zijn kenniskring zal hij hier de eerste vier jaar van het lectoraat invulling aan geven, samen met (regionale) bedrijven, sociale partners, onderwijsinstellingen, overheid en andere kennispartners. Uitgave in het kader van de lectorale rede van Menno Vos op 24 september 2020.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Menno Vos