Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Rapport
  • 12 juni 2023
  • Netwerken in een Circulaire Economie
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Impactondernemers en impactmeting : inventarisatie instrumentarium en

Impactondernemers en impactmeting : inventarisatie instrumentarium en behoeften voor doorontwikkeling

Eindrapportage

Samenvatting

In hoeverre en op welke wijze brengen impactondernemers hun impact in kaart? Welke instrumenten voor impactmeting worden in Nederland daadwerkelijk gebruikt? En welke behoeften leven er voor doorontwikkeling van dit instrumentarium? Deze vragen stonden centraal in dit onderzoek in opdracht van de City Deal Impact Ondernemen ten behoeve van impactondernemers.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Claudia van Orden
  • Maarten Hogenstijn