Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Boek
  • 30 november 2021
  • Goed Leven met Dementie
Banner image

Geen beter leven dan een goed leven

Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op donderdag 18 november 2021.

Samenvatting

Dr. ir. Simone de Bruin is sinds 1 januari 2021 lector Goed Leven met Dementie bij het domein Gezondheid en Welzijn van hogeschool Windesheim. In ‘Geen beter leven dan een goed leven’ schetst Simone haar visie op het ondersteunen van een goed leven met dementie. Ook presenteert zij de onderzoekslijnen van het lectoraat Goed Leven met Dementie. Daarbij pleit ze voor meer aandacht voor de persoon achter de ziekte dementie, en een focus op wat er wèl kan, in plaats van alleen maar aandacht te hebben voor wat er niet meer kan. Behoud van autonomie, inclusie, participatie, waardigheid, welbevinden en zingeving zijn daarom belangrijke thema’s in het onderzoek van het lectoraat. Op die manier wil het lectoraat ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers een goed leven kunnen blijven leiden, ondanks de uitdagingen en het verdriet die de ziekte met zich meebrengt.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Simone de Bruin