Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Boek
  • 2021
  • Klantenperspectief in ondersteuning en zorg
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Ervaringsdeskundige dat bén je : diversiteit in

Ervaringsdeskundige dat bén je : diversiteit in ervaringsdeskundigheid vanuit twee hoofdstromingen belicht

Samenvatting

Samenwerken met ervaringsdeskundigen vindt heden ten dage plaats binnen diverse contexten. Van oudsher is er binnen de GGZ veel ervaring met het samenwerken met ervaringsdeskundigen in de hulpverlening. In de zorg voor mensen met een (lichamelijke/verstandelijke) beperking zijn er ervaringsdeskundigen, evenals in de jeugdzorg en bij de beweging van uitkeringsgerechtigden. De toename van erkenning en samenwerking met ervaringsdeskundigen voltrekt zich parallel aan een emancipatie van doelgroepen die in een kwetsbare situatie leven, zowel in de zorg als in andere beleidsvelden. Daarnaast is er in toenemende mate erkenning voor de zogenaamde familie-ervaringsdeskundige. Dit zijn mensen die als familielid (bijvoorbeeld als ouder, broer of zus) speciale kennis en ervaring hebben doordat zij leven met iemand met een beperking, aandoening, schulden, verslaving, armoede, et cetera. Deel 2 in de Anderszins-reeks Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Quinta Ansem
  • Kitty Jurrius