Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Bijdrage aan periodiek
  • 1 januari 2020
  • Urban Care and Education
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / 'En wat heb je geleerd?' : een model om in gesprek te gaan over

'En wat heb je geleerd?' : een model om in gesprek te gaan over professionalisering

Samenvatting

Leraren en lerarenopleiders ondernemen diverse professionaliseringsactiviteiten, maar wat leveren die eigenlijk op? In dit artikel bespreken we een manier om met hen in gesprek te gaan over opbrengsten van professionalisering. We maken daarbij gebruik van een bewerking van het ‘interconnected model of professional growth’ van Clarke en Hollingsworth (2002). Eerst beschrijven we recente inzichten rondom professionalisering van leraren en lerarenopleiders. Daarna gaan we in op onze ervaringen met het gebruik van het model voor het bespreken van professionaliseringsprocessen en -opbrengsten. We doen dat aan de hand van twee voorbeelden. We sluiten af met een kritische beschouwing van het gebruik van dit model voor onderwijsprofessionals.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Loes van Wessum
  • Quinta Kools