Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Rapport
  • 1 december 2022
  • Netwerken in een Circulaire Economie
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Circulair inkopen en aanbesteden : er samen beter in worden

Circulair inkopen en aanbesteden: er samen beter in worden

Samenvatting

Dit boekje beschrijft kritische succesfactoren in circulair inkopen en aanbesteden, op basis van bestaande literatuur èn door in focusgroepbijeenkomsten inkopers en ondernemers (apart en gezamenlijk) te bevragen. Ook is gekeken naar de inzet van publiek-private Learning Communities (LC’s) als middel om de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren en tot betere processen te komen. Op basis van het onderzoek wordt gepleit voor méér contact (bijvoorbeeld in een LC) tussen aanbestedende diensten en markt, in alle facetten van inkoop (beleid, voorbereiding, uitvraag, contractmanagement), ten behoeve van kennisdeling en -ontwikkeling op het gebied van circulariteit en circulair aanbesteden.

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Claudia van Orden
  • Ebel Berghuis
  • Tijmen Schipper
  • Frank Evers