Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

  • Boek
  • 2021
  • Klantenperspectief in ondersteuning en zorg
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoekspublicaties(opent in nieuw tabblad) / Alles in het werk stellen : ruimte voor klantmotivatie en inclusief

Alles in het werk stellen : ruimte voor klantmotivatie en inclusief werken op de weg naar werk

Samenvatting

In een inclusieve samenleving is er een vanzelfsprekende plek voor iedereen, ongeacht mogelijkheden en beperkingen. Iedereen hoort erbij en ervaart dat ook zo. Er zijn geen obstakels om mee te doen (definitie Scholten en Schuurman, 2015). Deze definitie van inclusie impliceert dat de samenleving als geheel een taak heeft in het realiseren van inclusie: iedereen doet mee op zijn of haar manier, waarbij er plek is voor diversiteit op een oneindig aantal terreinen. Overheden en organisaties moeten alles in het werk stellen om die inclusieve samenleving vorm te geven. Deel 1 in de Anderszins-reeks Werkplaats Sociaal Domein Flevoland

Gebruiksrecht:

Naamsvermelding

Auteurs van deze publicatie:

  • Jeanet van de Korput
  • Fiet van Beek
  • Quinta Ansem
  • Linda Drupsteen-Sint
  • Marieke Kingma
  • Charlotte Wunderink