Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Vakdidactisch Redeneren

  •   Onderwijsinnovatie en ICT
  •   1 januari 2023 - 30 juni 2024

Onderzoekend ontwikkelen van gesprekskaarten die vakdidactisch redeneren op de leerwerkplek bevorderen.

  • Lectoraat: Onderwijsinnovatie en ICT
  • Betrokken onderzoekers: Heleen Vellekoop, Anneke Smits, Els Franken
  • Partners: Opleidingsscholen Noordermarke en IJssel-Veluwe

Aanleiding

In de praktijk van het werkplekleren merken we dat vakdidactiek minder aandacht krijgt dan klassenmanagement.  Reflecties en gesprekken gaan nogal eens over ordehouden en minder over leren. Omdat we de focus van het leergesprek meer op het leren willen krijgen, ontwikkelden onze opleidingsscholen Noordermarke en IJssel-Veluwe samen met het lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT een set gesprekskaarten. Vakdidactisch redeneren en Duurzaam leren zijn de concepten die aan de basis van het ontwerp liggen. 

Doel en uitvoering

Om te komen tot een bruikbare set vragen voor het bevorderen van PCK-ontwikkeling en vakdidactisch redeneren tijdens het werkplekleren voerden we in twee fasen ontwerponderzoek uit in samenwerking met twee opleidingsscholen: Noordermarke (fase 1 en 2) en IJssel-Veluwe (fase 2). 
Fase 1 betrof een pilot in opleidingsschool Noordermarke, waarbij studenten, school- en instituutsopleiders en onderzoekers vier gesprekken van 1.5 uur voerden met behulp van de vragen in het vertaalde protocol van Soslau (2015). Na deze fase vonden verbeteringen plaats op grond van de bevindingen. In fase 2  werd de vernieuwde kaartenset uitgeprobeerd in grote en kleine groepen, met schoolopleiders, instituutsopleiders, vakbegeleiders, leraren en studenten. Naar aanleiding van de bevindingen kwam de huidige kaartenset tot stand.

Publicaties

Een beproefde set gesprekskaarten die in de tweedegraads lerarenopleiding van Windesheim en haar opleidingsscholen wordt gebruikt.

Meer weten? 

Neem contact op met: Heleen Vellekoop, onderzoeker
E-mail: ah.vellekoop@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)