Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / Samen financieren, samen ondernemen?

Samen financieren, samen ondernemen?

  •   Expertisecentrum Familiebedrijven
  •   1 mei 2018 - 30 mei 2022

Zelf-financiering brengt ingewikkelde vragen over eigenaarschap, visie en besluitvorming met zich. Met onze tools wordt dit gestroomlijnd.   

  • Lectoraat: Expertisecentrum Familiebedrijven
  • Betrokken onderzoeker: Erik Veldhuizen, associate lector
  • Partners: Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, CUMELA, de Jong & Laan en mkb-familiebedrijven
  • Mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA

Ondernemen met meerdere eigenaren

Om te kunnen groeien en overleven zijn veel mkb-familiebedrijven aangewezen op vormen van zelf-financiering. Vaak wordt hierbij onvoldoende nagedacht over het onderscheid tussen de verschillende rollen die familieleden kunnen hebben als ze met hun vermogen in het bedrijf zitten. Zo kan een familielid de rol van eigenaar of andere vermogensverschaffer hebben, maar ook de rol van bijvoorbeeld directielid of werknemer.

Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over onderwerpen zoals besluitvorming, rendement op vermogen, zeggenschap en beloningsstructuren, waardoor op termijn conflicten kunnen ontstaan. Daarnaast kan de besturing van ondernemingen door de verschillende belangen van vermogensverschaffers in negatieve zin worden beïnvloed en kan dit (op termijn) de continuïteit, wendbaarheid en groei van ondernemingen in gevaar brengen.

Zowel in de praktijk als in onderzoek ontbrak het aan de nodige kennis over hoe met deze problematiek rondom gedeeld eigenaarschap kan worden omgegaan.

Het doel was om aan de hand van praktijkonderzoek met alle projectpartners nieuwe kennis te ontwikkelen rond zelf-financiering en de rol van de verschillende eigenaren om zo de besluitvorming in mkb-familiebedrijven te verbeteren. 

Eigenaarsplan

Om bedrijven te helpen ondernemen met meerdere eigenaren hebben we in dit project gewerkt met het eigenaarsplan. Een eigenaarsplan is een instrument om het gesprek tussen eigenaren op gang te brengen en conflictsituaties voor te zijn. Het geeft richting door in te gaan op de gezamenlijke visie van de eigenaren, afspraken vast te leggen over besluitvorming en governance, communicatie en de overdracht van eigendom. 

Een tastbare opbrengst van het project is een gesprekskaartenset voor eigenaren. Met behulp van de gesprekskaarten kunnen bedrijven met meerdere eigenaren worden geholpen bij het opstellen van een eigenaarsplan. 

Met de kennis die uit dit project is voortgekomen en met behulp van het eigenaarsplan wordt het handelingsvermogen van eigenaren en directieleden vergroot en zelf-financiering als mogelijke financieringsbron effectiever, zo is in de praktijk gebleken. 

Uitkomsten

Voor meer informatie verwijzen we naar de publicatie 

Meer weten? 

Neem contact op met Erik Veldhuizen, associate lector, Expertisecentrum Familiebedrijven

Erik Veldhuizen
hg.veldhuizen@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

0884698426(opent in nieuw tabblad)