Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

SIA RAAK-MKB 3: Au-Di-Pro

  •   Digital Business & Society
  •   1 juli 2023 - 30 juni 2025

In dit project ontwikkelen we methoden voor de mkb-er om technische realisatie 
van automatiseringsoplossingen succesvol uit te voeren.

  • Lectoraat: Digital Business & Society
  • Soort onderzoek: praktijkgericht onderzoek 
  • Partners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Saxion, hogeschool Windesheim (penvoerder), Fieldlab Industrial Robotics (FIR), Alligator Plastics Industry BV, Faber Electronics BV, FEDA, Fydro BV, Hollander Techniek, Stichting Perron038, PM BV, Suplacon, Talen Robotics, TRUMPF Nederland BV, Profextru Productie BV, VABO composites, VSL BV, Wired Workers.
  • Mogelijk gemaakt door: SIA RAAK-mkb
  • Projectsite: Samenwerken met robots(opent in nieuw tabblad)
  •  

Aanleiding Au-Di-Pro

Au-Di-Pro staat voor Automatiseren en Digitaliseren in Productie.Productiehandelingen of -bewerkingen door industriële robots stapsgewijs automatiseren, digitaliseren maar ook flexibel én op een integrale wijze realiseren, uitgaande van bestaande productiefaciliteiten.

Automatiseren en robotiseren bij maakbedrijven is noodzaak, juist bij mkb-ers. Automatisering is niet nieuw, maar er is wel een vertaalslag nodig om technische implementatie in de bedrijfscontext van een MKB-er te realiseren. Deze heeft de meeste kennis van de specifieke productieprocessen. De uitdaging is om een processpecifieke oplossing te ontwerpen, aan de hand van een juiste combinatie van bestaande oplossingen, State of the Art technologie en componenten. Samen met kennisinstellingen, machinebouwers en/of industriële dienstverleners moet de mkb-er stappen zetten om naar een lange termijn doel toe te werken.

Doelstelling en uitvoering

n dit project ontwikkelen we methoden voor de mkb-er om technische realisatie van automatiseringsoplossingen succesvol uit te voeren. Niet om de mkb-er op te leiden tot ‘machinebouwer’, maar om deze te voorzien van voldoende kennis, werkwijzen en tools om met partners een automatiseringsoplossing te kunnen plannen, realiseren en in bedrijf houden. Daarbij zijn twee complicerende factoren.

  1. Veel mkb-ers produceren kleine series met veel variatie. Het toekomstige productportfolio (voor veelal externe klanten) en productiecapaciteit zijn moeilijk in te schatten. Dit vraagt flexibiliteit voor toekomstige product- en capaciteitsvariatie.
  2. De bestaande kapitaalintensieve productiefaciliteit: het herinrichten van de fabriek naar ‘smart industry’ mogelijkheden kan alleen stapsgewijs met een langetermijndoel aan de horizon.

SIA RAAK-MKB

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door SIA RAAK-mkb(opent in nieuw tabblad). Met deze financiering kunnen lectoren en onderzoekers van hogescholen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek doen, om innovatie in het mkb een stap verder te brengen. De uitkomsten van het onderzoek stromen terug in het onderwijs en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.

Logo Regieorgaan SIA

Meer weten?

Neem contact op met:

Dr.ir.Aart Schoonderbeek, associate lector Digital Business & Society
a.schoonderbeek@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Ing.Peter Schuurhuis, onderzoeker Digital Business & Society
p.schuurhuis@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)