Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
Home(opent in nieuw tabblad) / Onderzoek(opent in nieuw tabblad) / MoveDigi Digitale Werkplaats Regio Zwolle

MoveDigi Digitale Werkplaats Regio Zwolle

  •   Digital Business & Society
  •   1 augustus 2020 - 30 juni 2024

De digitale werkplaats regio Zwolle, MoveDigi laat mbo- en hbo-studenten digitaliseringsopdrachten uitvoeren voor het mkb. 

  • Lectoraat: Digital Business & Society
  • Soort onderzoek: praktijkgericht onderzoek 
  • Penvoerder: hogeschool Windesheim
  • Mogelijk gemaakt door: RVO, Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle
  • Partners: Deltion College, Landstede mbo, Provincie Overijssel, Kennispoort Regio Zwolle, Oost NL, Rabobank en Regio Zwolle (bestaande uit de gemeente Zwolle en 21 gemeenten)

Aanleiding MoveDigi

De sleuteltechnologie digitale techniek en de toepassing ervan is geen doel op zich – het is noodzakelijk middel om uitdagingen op het gebied van flexibilisering, efficiëntie, personeelstekort, en duurzaamheid te adresseren. Het verhogen van de ‘digital readiness’ van het mkb in Oost-Nederland en de regio Zwolle in het bijzonder, is een doelstelling die zowel kan profiteren van de kennispositie binnen de onderzoekslijn Industriële Automatisering & Robotica, als van de brede kennisbasis die aanwezig is bij de opleidingen binnen de domeinen Techniek en Business, Media & Recht. In 2020 is de digitale werkplaats MoveDigi gestart, die nu ingebed wordt in het lectoraat Digital Business & Society en verder wordt uitgebouwd.

Doelstelling en uitvoering

Het doel van dit project is het makelen en schakelen tussen vragen van ondernemers en diverse opleidingen van Windesheim, Deltion en Landstede met MoveDigi als spelverdeler. De meerwaarde voor het onderwijs, concreet ook de student, is duidelijk: een plek in een relevante (toekomstige) werkomgeving waar een mix van toepassen, leren en improviseren nodig is om de finish te halen.

Daarnaast worden vanuit individuele vraagstukken van ondernemers veelvoorkomende uitdagingen zichtbaar. Deze observaties en inzichten verwerken we tot ‘teachable concepts’, zowel ten behoeve van het reguliere onderwijs als tot trainingen of workshops.

Omdat achter het label ‘digitalisering’ verschillende vraagstukken vandaan komen die met de continuïteit van de onderneming te maken hebben, ligt een verbinding met lectoraten Digital Business & Society, Familiebedrijven, Leven Lang Ontwikkelen en Supply Chain Finance voor de hand. Gezien bovenstaande mechanismen, is een koppeling met het begrip ‘learning community’ goed mogelijk.

Katapult

Digitale werkplaatsen zijn een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is een landelijke spreiding van deze werkplaatsen of hubs, in beeld gebracht door Katapult(opent in nieuw tabblad). Elke digitale werkplaats kent cofinanciering door regionale partners, in dit geval dus de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Hiermee wordt o.a. het vestigingsklimaat voor ondernemers en de verbinding met de regionale kennisorganisaties versterkt.

Meer weten?

Neem contact op met MoveDigi

 movedigi@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of neem een kijkje op onze website:

Website MoveDigi(opent in nieuw tabblad)