Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

BRAINS

  •   Digital Business & Society
  •   1 januari 2023 - 31 december 2024

Het doel van dit project is om nieuwe kennis en inzichten rondom data learning te ontwikkelen dat we kunnen samenvoegen tot een data learning module of platform. 

  • Lectoraat: Digital Business & Society
  • Soort onderzoek: Praktijkgericht
  • Penvoerder: Tembo
  • Partners: AWL, IMS, Zuidberg, Bond3D, Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing, universiteit Twente, hogeschool Windesheim
  • Mogelijk gemaakt door: EFRO (programma EFRO-OOST 2021-2027)

Aanleiding BRAINS

BRAINS staat voor Business Reinforcement by integrating Artificial Intelligence
in New advanced manufacturing Solutions. 

BRAINS bouwt voort op de resultaten van PRISMA (EFRO-project, oktober 2019 – april 2022). PRISMA was met name gericht op de ontwikkeling van vision technologie: het op basis van camerabeelden en sensoren verwerven van data uit een productieproces of machine, het verwerken en analyseren van deze data en het uitwerken van die analyse naar aanpassing van de procesparameters.

Doelstelling en uitvoering

Het doel van dit project is om nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen rondom data learning (als onderdeel van Artificial Intelligence). Deze data voegen we samen in een nieuw te ontwikkelen data learning module of platform dat ingezet kan worden in een breed spectrum van industriële usecases gericht op diverse stadia van proces-automatisering. BRAINS richt zich op de digitale transitie en automatisering in de maakindustrie, van handmatige productieprocessen naar semi-automatisch, van semi-automatisch naar vol-automatisch tot zelfs machine learning automation.

BRAINS richt zich vanuit vision & sensing technologie op de fase van geavanceerde aanpassing van de procesparameters; van intelligente operator-instructies via automatische machine-aanpassingen tot zelflerende procesoptimalisaties. Hiervoor onderzoeken en ontwikkelen we nieuwe AI-kennis. Op basis van die kennis ontwikkelen we vervolgens een generiek data learning platform.

Per industriële partner wordt dit DL-platform geïntegreerd in een nieuw te ontwikkelen demonstrator, waarmee de technische werking wordt getest, de usecase wordt gevalideerd en het generieke DL-platform wordt gefinaliseerd. De technologische uitdaging hierbij betreft met name de robuustheid van de te ontwikkelen toepassingen: betrouwbaarheid, continue productkwaliteit en autonome proces(parameter)optimalisatie.

EFRO

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door EFRO. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO(opent in nieuw tabblad)) heeft als doel het verkleinen van de economische verschillen tussen de Europese regio's.
EFRO-OOST(opent in nieuw tabblad) is het programma voor Overijssel en Gelderland, gericht op versterking van innovatiekracht van de regio en daarmee het vergroten van het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven.

Logo EULogo EFRO

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

Neem contact op met lr.Bart Snijder, Docent-onderzoeker Digital Business & Society

e.snijder@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)