Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het programma Taal in Almere

Banner image

Taal in Almere - een stedelijke taalaanpak

In het programma ‘Taal in Almere – een stedelijke taalaanpak’ wordt gewerkt met ‘lerende netwerken’. Het vertrekpunt is dat iedereen in Almere zich al in meer of mindere mate bewust is van het belang van taal en al haar of zijn uiterste best doet. Het vertrekpunt is ook dat veel kinderen en jongeren, ondanks alles wat we nu doen, toch niet voldoende toegerust worden. We moeten het dus beter en/of anders doen, en dat zal niet vanzelf gaan.

Waarom lerende netwerken? 

‘We’ betekent eigenlijk iedereen: professionals uit de onderwijsketen en uit de organisaties die het onderwijs ondersteunen, ouders, verantwoordelijken zoals bestuurders en de gemeente, en ook alle organisaties en bedrijven die op den duur profiteren van taalvaardige medewerkers. Verandering vraagt inspanning en kost moeite. Alleen als je voldoende tijd, mogelijkheden en steun krijgt kun je deze inspanning opbrengen. Het is daarom belangrijk, voor draagvlak en voor verduurzaming, dat het eigenaarschap zoveel mogelijk op de werkvloer komt te liggen.

Daarom is gekozen voor lerende netwerken als belangrijkste organisatieprincipe. Een lerend netwerk is een groep mensen die vanuit hun organisaties – vanuit een gemeenschappelijk belang of passie – hun ervaring en kennis deelt en ontwikkelt, met als doel een gezamenlijke ambitie op systematische wijze te realiseren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan iets ontwerpen, ontwikkelen of evalueren.

Deze lerende netwerken zijn al van start gegaan:

Hoe werkt een lerend netwerk? 

Elk lerend netwerk bestaat uit ongeveer 8 deelnemers en wordt begeleid door een procesbegeleider. De procesbegeleider heeft verschillende rollen en verantwoordelijkheden: 

  • Het verzorgen van de organisatie en communicatie.
  • Het creëren en behouden van een leergemeenschap.  
  • Het netwerk door de systematische werkwijze heen leiden. 
  • Deelnemers stimuleren tot leren.
  • Zorgen voor voldoende inhoudelijke verdieping, bijvoorbeeld door het invliegen van een expert.

Van de deelnemers wordt verwacht dat een reflectieve en onderzoekende houding wordt aangenomen en dat verantwoordelijkheid wordt genomen voor het eigen leerproces en dat van een ander. De expert brengt nieuwe kennis in (vanuit literatuur en/of ervaring), slaat een brug tussen theorie en praktijk  en ondersteunt samen met de procesbegeleider de reflectiegesprekken binnen het team om dieper leren te stimuleren.

Training procesbegeleiders

Een procesbegeleider heeft veel verantwoordelijkheden. Daarom krijgen ze een training, verzorgd door Karin van Look en Martine Broekhuizen van Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. Zij hebben beide veel ervaring met ‘Team Leren’, waaronder het leren van professionals in lerende netwerken.

Op 17 juni en 1 juli waren de eerste twee trainingsdagen. Aan deze training namen zeven procesbegeleiders deel (zie foto), die zelf ook weer een lerend netwerk van procesbegeleiders vormen. In twee interactieve sessies is uitgebreid aandacht besteed aan de voorwaarden van succes en de kernelementen van een lerend netwerk. Ook is de systematische werkwijze die gebruikt gaat worden binnen de netwerken besproken. Ten slotte is geoefend met het formuleren van een specifieke taalambitie en bijbehorend doel (specifiek, meetbaar/merkbaar én haalbaar). De deelnemers hebben concrete handvatten gekregen om dit vanaf september met hun eigen lerend netwerk te doen. Op 9 september is de derde trainingsdag en deze staat in het teken van het maken van plannen en deze uitvoeren. Daarna komen we nog een aantal keer bij elkaar voor intervisie en is er wanneer nodig tussendoor ruimte om met de trainers te sparren over lastige zaken.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van Taal in Almere zal elke keer een procesbegeleider van een lerend netwerk aan het woord komen. Aan welke taalambitie wordt binnen het lerend netwerk gewerkt en wat is het specifieke doel voor dit schooljaar? De aankomende jaren zal in mei/juni telkens een nieuwe groep procesbegeleiders worden getraind, zodat deze aanpak steeds verder wordt uitgebreid over Almere.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Mail naar taalinalmere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)