Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Jeugd & Media

Banner image

Weten hoe we mediawijsheid bij opvoeders versterken?

De leefomgeving van kinderen is de afgelopen jaren in rap tempo veranderd met allerlei nieuwe media en technologie├źn. Daardoor is het voor veel ouders en professionele medeopvoeders aanzienlijk lastiger geworden om goed zicht te houden op waar kinderen allemaal mee bezig zijn. Enerzijds zien ouders ook wel de voordelen voor hun kinderen en voor zichzelf, maar anderzijds hebben opvoeders ook aanzienlijk meer zorgen over het mediagebruik van hun kinderen. Het lectoraat onderzoekt met praktijkpartners hoe kinderen en opvoeders daarbij ondersteund kunnen worden. 

Doelstelling

Het lectoraat draagt bij aan het versterken van de mediawijsheid van professionals die met kinderen en of ouders werken. 

  • Het lectoraat focust op onderzoek naar de behoeftes aan ondersteuning, en materialen om kinderen te kunnen begeleiden bij hun mediagebruik, zowel thuis als bij instellingen waar ze onderwijs of ondersteuning krijgen. Daartoe is het onder meer nodig om meer kennis te genereren over hoe kinderen en jongeren thuis en daarbuiten omgaan met media, hoe hun opvoeders daarover denken en welke behoeften er zijn. 
  • Met de opleiding Social Work ontwikkelen en verzorgen we op wetenschappelijke kennis gebaseerde trainingen en workshops voor beroepskrachten die met kinderen of gezinnen werken, zoals docenten en hulpverleners. Instellingen voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben daarbij specifieke aandacht, omdat juist voor deze groep er nog een hiaat is in kennis en bruikbare materialen. 
  • Tot slot, legt het lectoraat Jeugd & Media van hogeschool Windesheim een focus op het ondersteunen en versterken van beleid voor mediawijs gebruik van technologie in de jeugdsector.