Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Deelname levert een resultaat op waar de organisatie mee verder kan

Nicole Perzyna Duurzaam inzetten van Zorgtechnologie
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Nicole Perzyna

Nicole Perzyna werkt als beleidsmedewerker zorgtechnologie in de ouderenzorg. Zorgtechnologie wordt steeds nadrukkelijker genoemd in de beleidsplannen. Op zoek naar een passende ondersteunende opleiding kwam ze uit bij de module Duurzaam inzetten van Zorgtechnologie. Wat heeft deelname haar gebracht?

De module richt zich op het structureel en duurzaam inzetten van technologie in de zorg. ''Hierbij kun je in de elektronische leeromgeving van Windesheim gebruik maken van verschillende wetenschappelijke artikelen en krijg je persoonlijke begeleiding van de docent. Ik kan zeggen dat de docent heel kundig was en veel ervaring had met dit onderwerp, wat het werken aan het eindproduct van deze module heel efficiënt maakte'', vertelt Nicole.

Opzet en inhoud studieprogramma

Ze is erg te spreken over het studieprogramma. ''Het is grotendeels online, dat maakt het heel efficiënt en laagdrempelig. Het was mogelijk om zelfstandig te werken aan mijn eigen opdracht, dat is mij goed bevallen. Mijn sparringpartners waren de collega’s van het eigen werk en de ander instellingen die ik heb benaderd bij het werken aan mijn opdracht.''

''Het voornaamste wat ik heb geleerd is dat het duurzaam inzetten van zorgtechnologie vaak iets van de wat langere adem is. Deze module geeft je dan ook de kans om écht tijd vrij te maken om te werken aan een rapport waarin je concrete onderbouwde adviezen kunt uitbrengen over de kans van slagen van een bepaalde zorgtechnologie in jouw organisatie.''

Onderzoek

Onderzoek is onderdeel van de module. ''Het onderzoek is praktijkgericht. Er was een mogelijkheid om methodisch aan de slag te gaan met een vraag van onze eigen organisatie. In de waan van de dag kom je er niet aan toe om er zo diep in te gaan. In die zin werkte het volgen van de module voor mij dan ook als een soort stok achter de deur'', geeft Nicole aan. 

''Vanuit mijn eigen opleiding was ik alleen bekend met wetenschappelijk onderzoek, wat maakte dat ik even heb moeten wennen aan de aanpak van praktijkgericht onderzoek. Met name dat je best-practices van andere organisaties mee kunt nemen in je onderzoek. Dit maakt dat je het wiel niet zelf uit hoeft te vinden en praktijkervaringen mee kunt nemen ter onderbouwing van de adviezen in je onderzoek. De literatuur binnen de module bestaat uit artikelen over actueel onderzoek, een groot deel daarvan is Engelstalig.''

Voordelen van het volgen van de module

''Het was heel fijn om de analysestappen van het onderwerp goed en volledig te doorlopen. Ook ben ik mij bewust geworden dat wanneer je zorgtechnologie daadwerkelijk duurzaam wilt implementeren, er aan meerdere randvoorwaarden voldaan moet worden om het tot een succes te maken.''

Ze vervolgt: ''Ik heb onderzoek gedaan naar het bieden van zorg op afstand met behulp van een Smart Glass (een bril met ingebouwde microfoon en camera) in onze organisatie. Op basis van mijn bevindingen gaan vier studenten van hbo Verpleegkunde een vervolgonderzoek uitvoeren naar de inzet van de Smart Glass. Dit onderzoek zal meer informatie opleveren over draagvlak en adviezen over eventuele realisatie. De opbrengst is dus ook dat er nu niet een zorgtechnologie toepassing wordt gekozen zonder dat de randvoorwaarden om dit duurzaam in te zetten gecreëerd zijn.''

Begeleiding

''Ik ben erg positief over de persoonlijke begeleiding en het feit dat de opleiding heel flexibel en vraaggericht van opzet is. Hierdoor kon ik het ook goed combineren met een baan van 32 uur. Het zelfstandig werken en met een eigen planning aan de slag gaan vond ik heel prettig. Deelname aan de module is een goede stok achter de deur om je daadwerkelijk in een vraagstuk van jouw eigen werkplek m.b.t. inzet van zorgtechnologie te verdiepen. Het levert een praktijkresultaat op waar de organisatie mee verder kan.''

Bekijk onze korte opleidingsvormenLees meer over de module Duurzaam inzetten van zorgtechnologie