Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Als bedrijfskundige kan je een positieve verandering teweeg brengen

Alexander Witsel afgestudeerd, Bedrijfskunde
Banner image

Door actiegericht onderzoek te verrichten en tegelijkertijd rekening te houden met de complexiteit van de praktijksituatie, heeft Alexander Witsel draagvlak gecreëerd binnen VodafoneZiggo voor zijn concept voor zelforganiserende teams. Alles wat hij heeft opgeleverd is inmiddels geïmplementeerd in de praktijk én hij mag nu als medewerker het concept verder uitrollen. En ondanks dat Alexander’s studietijd als student Bedrijfskunde niet altijd even makkelijk was, heeft hij nu wel een nominatie als Beste Comakership 2021 op zak!

‘Ik heb mijn afstudeer-Comakership gedaan op de afdeling Network & B2B Operations van VodafoneZiggo. Daar lag de wens om het onderhoud van het netwerk effectiever en efficiënter uit te voeren, zodat zij een kwalitatief goed netwerk kunnen aanbieden aan klanten. In maart 2021 startte er een pilot waarmee de organisatie wilde ondervinden of middels twee zelforganiserende teams het onderhoud beter uitgevoerd werd. Indien dit succesvol was, wilde de organisatie dit uitrollen naar andere werkstromen. Om hier een betere invulling aan te geven, moest er gekeken worden naar de lessons learned uit de pilot. Ik onderzocht daarom of de plannen van VodafoneZiggo aansloten op de theorie achter zelf organiserende teams en hoe hier een beter vervolg aan gegeven kon worden in het verdere implementatietraject.’

Betere werksfeer gecreëerd

‘Om erachter te komen wat er leeft binnen de organisatie, heb ik gesproken met verschillende stakeholders, zoals medewerkers van de afdeling Technic Operations, managers, teamleiders, coaches en technicians. Deze dataverzameling, en vooral de interviews met de technicians, vond ik een van de leukste onderdelen van mijn hele afstuderen. De passie en het enthousiasme waarmee sommige mannen over hun werk en over de verandering in hun team konden vertellen was geweldig! Ik ondervond dat, met de zelforganiserende werkwijze in de pilot, men meer plezier en uitdaging uit het werk haalt, de dag met meer energie start en meer teamgevoel ervaart. Ik haal er onwijs veel voldoening uit dat ik daaraan heb kunnen bijdragen, maar ik had niet verwacht dat zelf organiseren zoveel teweeg zou brengen! In eerste instantie koos ik voor de opleiding Bedrijfskunde vanwege de veelzijdigheid, maar nu zag ik pas echt wat voor positieve verandering je teweeg kan brengen als bedrijfskundige.’

Van 200 naar 1000 medewerkers

‘Inmiddels ben ik bij VodafoneZiggo bezig met de implementatie van zelforganiserende teams bij 200 medewerkers. Na mijn afstuderen werd besloten dit te doen binnen een gehele afdeling. De visie is om uiteindelijk 1000 medewerkers te laten werken middels een zelf organiserende werkwijze. Zelforganisatie dient gefaciliteerd te worden, maar brengt ook veel zaken boven water. Hierdoor ontstaan er meerdere kleinere projecten, zoals het inbedden van nieuwe werkstromen binnen een team, of het opbouwen van een rapportagesysteem. Op deze projecten ben ik aangesloten en speel ik een trekkende of ondersteunende rol.’

Durf fouten te maken

‘Ik ben erg trots op mijn uiteindelijke advies: elk team de vrijheid en veiligheid bieden om, middels trial-and-error, te bepalen hoe zij hun team willen organiseren en goed in de gaten te houden wat voor effect dat heeft op het werk van mensen. Mijn afstudeerportfolio heb ik dan ook “een weg naar de stip op de horizon” genoemd. In eerste instantie stond er “de stip op de horizon” op de titelpagina. Tussentijds realiseerde ik mij echter dat het juist om de weg ernaartoe gaat en dat iedereen zijn of haar eigen weg heeft om daar te komen. Maar bovenal; fouten maken is oké en soms zelfs dé trigger tot groei. Dus durf fouten te maken, zet die stap, haal je lessen eruit en neem ze mee naar wat volgt.’

Foto van Alexander tijdens zijn afstuderen

Als praktijkgerichte hogeschool bekijkt Windesheim in Almere elk jaar welke Comakerships op het gebied van onderzoek, product of rapport een diepe indruk hebben gemaakt. Van de ruim 2.000 projecten die in studiejaar 2020/2021 zijn opgeleverd, was Alexander een van de genomineerden.

Comakerships zijn anders dan andere projecten, omdat studenten binnen enkele maanden een dienst of product opleveren. Zo komen theorie en praktijk écht samen. Heeft jouw bedrijf een interessante opdracht? Bekijk hier wat voor soort opdrachten onze studenten zoeken.