Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Ambulatorium

  Wat is het Ambulatorium?

  Het Ambulatorium is een innovatieve leerwerkplaats die verbonden is aan onze opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie.

  Bewegen kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen of verwerken van psychosociale en psychische klachten. Vanuit het Ambulatorium werken onze studenten en docenten samen met zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties. Gezamenlijk verkennen ze op welke wijze psychomotorische therapie een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van kwaliteit van leven van de vaak kwetsbare doelgroepen waar deze organisaties mee werken: cliënten, bewoners, leerlingen, studenten. Actuele thema’s hierbij zijn leefstijl, participatie en preventie. 

  Het Ambulatorium wil vanuit een ondernemende houding nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en zo aansluiten bij een veranderende zorgmarkt.

  Beweeggedrag en lichaamsbeleving centraal

  In de Psychomotorische Therapie staan beweeggedrag en lichaamsbeleving centraal. Het gaat er niet om dat een beweegactiviteit goed wordt uitgevoerd. Centraal staat het samen met de cliënt kijken naar naar gedachten, gevoelens en gedrag tijdens de activiteit of oefening. Vervolgens kan er geoefend worden met (nieuwe) vaardigheden en leggen cliënt en therapeut samen de link naar het dagelijks leven.

  Ruim 50 verschillende projecten

  In het Ambulatorium lopen ruim vijftig verschillende grote en kleinere projecten. Projecten die we samen doen met organisaties in voornamelijk zorg, welzijn en onderwijs. Per jaar lopen meer dan honderd van onze studenten stage binnen deze projecten. Dat zijn vooral studenten vanuit onze opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, maar bijvoorbeeld ook studenten vanuit de opleiding Sportkunde. Hieronder kun je lezen rondom welke thema's deze projecten zijn opgezet. 

  We werken samen met andere organisaties in projecten, op onder meer deze thema's

  Er is meer en meer aandacht in de maatschappij voor het belang van een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl draagt bij aan zowel de fysieke als mentale vitaliteit. Een gezonde leefstijl is echter niet vanzelfsprekend en gaat verder dan mensen informeren over hoe zo'n leefstijl eruitziet. Lichaam en geest zijn immers continue in verbinding. Aan de hand van interventies vanuit de psychomotorische therapie ondervinden deelnemers hoe deze verbinding eruitziet en welke patronen een gezonde leefstijl beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld stress een negatieve factor zijn die invloed heeft op meerdere leefgebieden, waaronder het eet- en beweeggedrag. Door aandacht te geven aan dergelijke thema’s worden negatieve patronen vroegtijdig doorbroken en wordt daarmee de eigen regie vergroot. Het Ambulatorium heeft meerdere projecten vormgegeven, waaronder bij het RIBW en bij meerdere instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg om aandacht te geven aan het thema preventie & leefstijl.

  Vluchtelingen en statushouders maken veel mee, vertrekken uit het land waar je niet veilig bent, een reis langs plekken waar je wel of niet welkom bent en daarna een spannende periode waarin bekend wordt of je wel of niet in Nederland mag blijven. Daarnaast is integreren in een maatschappij met een andere cultuur niet vanzelfsprekend. Het vraagt tijd en aandacht om aansluiting te vinden. Het begrijpen van en aandacht hebben voor de achterliggende gedachtes, gevoelens en eventuele problematiek is van belang om op een fijne manier in Nederland verder te leven. Psychomotorische therapie is een laagdrempelige bewegingsgerichte therapie die helpt om de gedachtes en gevoelens te herkennen en begrijpen. Het voordeel van de bewegingsgerichte aanpak is dat er ook zonder taal al stappen gemaakt kunnen worden. Om in dit proces te ondersteunen zijn er vanuit het Ambulatorium meerdere projecten opgezet, onder meer bij verschillende azc’s.

  Om succesvol te kunnen leren en studeren is alleen kennisoverdracht aan leerlingen of studenten niet voldoende. Het is belangrijk om ook de verbinding met de persoonlijke ontwikkeling te maken en aandacht te hebben voor de competenties die iemand nodig heeft om zowel zelfstandig als in groepen op een fijne manier te kunnen functioneren. Het Ambulatorium ondersteunt verschillende V(S)O-, MBO- en HBO-instellingen hierbij, door het aanbieden van trainingen aan hun leerlingen/studenten vanuit de psychomotorische therapie.
  Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte werkwijze die zich richt op de lichaamsbeleving en lichaamssignalen. Daarmee wordt psychomotorische therapie gezien als een mooie aanvulling op de veelal cognitieve trainingen die worden aangeboden binnen het onderwijs. Door middel van de trainingen wordt stilgestaan bij de persoonlijke ontwikkeling en wordt geoefend met competenties. Voorbeelden van thema’s die in de trainingen aanbod komen zijn stress & spanning, plannen & organiseren en sociaal-communicatieve vaardigheden.

  Waarom samenwerken met het Ambulatorium?

  • Haal op een laagdrempelige manier de expertise van onze docenten en studenten in huis
  • Werk samen met hen aan nieuwe begeleidingsmethodes voor jouw doelgroep: bewoners, leerlingen, cliënten, patiënten etc.
  • Maak gebruik van de voordelen die begeleidings- en behandelmethodes bieden waarin beweeggedrag en lichaamsbeweging centraal staan
  • Laat je inspireren door nieuwe werkvormen, oefeningen en activiteiten die ontwikkeld zijn door onze studenten en docenten

  Nieuwsgierig geworden?

  Waar loopt jullie organisatie tegenaan in het begeleiden en behandelen van jullie leerlingen, studenten, cliënten, patiënten of bewoners? Misschien kan psychomotorische therapie een aanvulling zijn in jullie aanpak!
  Ben je hier nieuwsgierig naar geworden? We komen graag met je in contact om de mogelijkheden tot samenwerken te verkennen. Ook andere vragen zijn natuurlijk van harte welkom!

  Neem contact met ons op via ambulatorium@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad).

  Stel ze aan Michiel Warmerdam(opent in nieuw tabblad), programmamanager Ambulatorium
  E-mail: ml.warmerdam@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)
  Telefoon: 06-46563323

  Artikel

  In dit artikel in het onderwijsblad (december 2020) wordt beschreven hoe studenten Psychomotorische Therapie van Windesheim tijdens de coronacrisis online trainingen verzorgen voor de doelgroepen van zorg-, welzijn- en onderwijsorganisaties, zoals leerlingen, studenten, cliënten, patiënten, bewoners.  

  Lees het artikel op de website van het onderwijsblad(opent in nieuw tabblad)