Groepje volwassenen buiten op een bankje

Verfijn resultaten

  • Studievorm

  • Locatie

  • Interessegebied

  • Looptijd

Opleidingen en cursussen

102 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
Autismecoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Basiscursus Coaching voor de Kinderopvang Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Basiscursus coachen Cursus of Module 0-6 maanden
Basiscursus omgaan met autisme in het bewegingsonderwijs en de sport (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus of Module 0-6 maanden
Bewegend leren (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Bijscholing Dienstverlening en Producten (D&P) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bijscholing Media, Vormgeving en ICT (MVI) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bijscholing Produceren, Installeren en Energie (PIE) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
CLIL coach training Cursus of Module 0-6 maanden
CLIL en taalprofessionalisering voor het hoger onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Klanken en Letters en/of Connect Woordherkenning Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen en/of RALFI Cursus of Module 0-6 maanden
Creatief Spelontwerp (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post hbo 1-2 jaar
Didactisch coachen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus of Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten (tweedegraads) Bachelor 2-4 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectief schrijfonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus of Module 0-6 maanden
Expertdocent Burgerschap Cursus of Module 1-2 jaar
Gedragscoach in de school Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Groepsdynamisch werken (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Herregistratieaanbod informeel leren Post hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post hbo 1-2 jaar
Het ontwikkelen van rekentoetsen in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Hoogbegaafdheidsspecialist Post hbo 1-2 jaar
Instructeur/Onderwijsondersteuner Cursus of Module 1-2 jaar
Intern Begeleider Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Intern Begeleider in een Integraal Kindcentrum Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Klimmen in het onderwijs (Calo)  Cursus of Module 0-6 maanden
Klimmen in het onderwijs opfriscursus (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
LIST vloeiend lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Leesbegrip in thema's Cursus of Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding Aardrijkskunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs via Zij-instroom Cursus of Module 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Learning & Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning & Innovation - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Master Lichamelijke opvoeding en sportpedagogiek (Calo) Master 1-2 jaar
Motiverend leesonderwijs in mbo Cursus of Module 0-6 maanden
Motorische Remedial Teaching (Calo) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
NT2 A0-B1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 B2 C1 Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 B2-C1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Schakeljaar Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
NT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs - ICT, bouw en techniek (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Ontwikkelgericht personeelsbeleid in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus of Module 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post hbo 0-6 maanden
Pedagogisch Didactisch Certificaat voor instructeurs Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Post hbo 1-2 jaar
Positieve Psychologie in de praktijk Cursus of Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post hbo 1-2 jaar
Rekenbevoegdheid Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Rekencoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Rekengesprekken voeren Cursus of Module 0-6 maanden
Schoolontwikkeling en alignment Cursus of Module 0-6 maanden
Schoolopleider/Expertcoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist Jonge Kind Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School  Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Sturen op onderwijskwaliteit met behulp van ICT Cursus of Module 0-6 maanden
Taalcoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs (Calo) Post hbo 1-2 jaar
Vakgerichte opleidingsdidactiek bewegingsonderwijs en sport (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Van werkdruk naar werkplezier
Verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen Cursus of Module 0-6 maanden
Visieontwikkeling in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Zin in Lesgeven Cursus of Module 0-6 maanden