Vrouw met rood haar die moet lachen

Onderwijs

Jouw ambitie ligt binnen het onderwijs. Of je al leraar bent of het wilt worden, of leidinggevende bent binnen een onderwijsorganisatie, wij helpen je graag bij het realiseren van je persoonlijke wensen en dragen graag bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Windesheim biedt verschillende opleidingen en trainingen aan voor primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Docent worden?

Om les te mogen geven heb je een lesbevoegdheid nodig. Welke bevoegdheid (of opleiding) daarvoor nodig is, hangt af van het type onderwijs waarin je werkzaam bent of zou willen zijn. Windesheim kent verschillende opleidingstrajecten voor zowel het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs als het basisonderwijs.

Lees meer

Karin en Rosalie over de Master Educational Needs (2:12)

Zin in lesgeven?

Overweeg je om leraar te worden? Met de cursus Zin in lesgeven maak je kennis met alle ins en outs van het beroep van leraar. Wat is het primaire proces van lesgeven? Hoe bereid je een les voor? Wat zijn taken van een docent en hoe ga je met leerlingen om? Na deze cursus heb jij een bijzonder goede indruk van het vak. Perfect voor als je nog twijfelt of werken als docent iets voor je is.

Meer over Zin in lesgeven

Ook incompany en op maat

Onze trainingen, coaching en cursussen op maat richten zich op een specifiek gebied van de ontwikkeling van jouw schoolorganisatie. Zijn er mogelijk veranderingen binnen de organisatie en het team en ontbreken er kwaliteiten en competenties? Samen met jou kijken we hoe we de aanwezige competenties kunnen versterken en stippelen we een traject uit. Geheel op maat, waarbij jij de regie houdt. Het eindresultaat levert een aanpak op die écht werkt, omdat hij op jouw situatie is toegespitst.

Meer over trajecten op maat

Meld je aan voor de open avond

Bekijk hier het totale studieaanbod op het gebied van Onderwijs:

118 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
360 graden lesmateriaal Cursus of Module 0-6 maanden
Apps in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Autismecoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Basiscursus coachen Cursus of Module 0-6 maanden
Basiscursus omgaan met autisme in het bewegingsonderwijs en de sport (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus of Module 0-6 maanden
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Bewegend leren (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Bijscholing Dienstverlening en Producten (D&P) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bijscholing Media, Vormgeving en ICT (MVI) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bijscholing Produceren, Installeren en Energie (PIE) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bijscholing Uiterlijke Verzorging (Zorg en Welzijn) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
CLIL coach training Cursus of Module 0-6 maanden
CLIL en taalprofessionalisering voor het hoger onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Change agent in het onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Connect Klanken en Letters en/of Connect Woordherkenning Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen en/of RALFI Cursus of Module 0-6 maanden
Creatief Spelontwerp (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post hbo 1-2 jaar
De les geschiedenis Cursus of Module 0-6 maanden
De startende leraar (po of so) Cursus of Module 0-6 maanden
Didactisch coachen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Digispel - games in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus of Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectief schrijfonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus of Module 0-6 maanden
Excelleren in leiderschap Post hbo 0-6 maanden
Expertdocent Burgerschap Cursus of Module 1-2 jaar
Film voor beginners Cursus of Module 0-6 maanden
Gedragscoach in de school Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Groepsdynamisch werken (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Hbo erkende Basiscursus Coaching voor de Kinderopvang Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Herregistratieaanbod informeel leren Post hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post hbo 1-2 jaar
Het ontwikkelen van rekentoetsen in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Hoogbegaafdheidsspecialist Post hbo 1-2 jaar
Instructeur/Onderwijsondersteuner Cursus of Module 1-2 jaar
Interactief lesgeven en quiztools Cursus of Module 0-6 maanden
Intern Begeleider Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Kleuters: van thema's tot letters Cursus of Module 0-6 maanden
Klimmen in het onderwijs (Calo)  Cursus of Module 0-6 maanden
Klimmen in het onderwijs opfriscursus (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
LIST vloeiend lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Learning analytics Cursus of Module 0-6 maanden
Leesbegrip in thema's Cursus of Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding Aardrijkskunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs via Zij-instroom Cursus of Module 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde via afstandsleren  Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde via afstandsleren Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lichamelijke opvoeding en sportpedagogiek (Calo) Master 1-2 jaar
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Learning & Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning & Innovation - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Motiverend leesonderwijs in mbo Post hbo 0-6 maanden
Motorische Remedial Teaching (Calo) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
NT2 A0-B1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 B2-C1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Schakeljaar Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
NT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs - ICT, bouw en techniek (2-jarige Associate degree) Associate degree 1-2 jaar
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus of Module 0-6 maanden
Opbrengstgericht werken Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus of Module 0-6 maanden
Ouderbetrokkenheid en oudergesprekken  Cursus of Module 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post hbo 0-6 maanden
Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Post hbo 1-2 jaar
Positieve Psychologie in de praktijk Cursus of Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post hbo 1-2 jaar
Presenteren en verkopen Cursus of Module 0-6 maanden
Rekenbevoegdheid Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Rekencoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Rekengesprekken voeren Cursus of Module 0-6 maanden
Robotica in het onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Schakeljaar voor anderstaligen wo Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Schoolopleider/Expertcoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Schrijfproblemen bij kinderen (voor leerkrachten) Cursus of Module 0-6 maanden
Specialist Jonge Kind Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School  Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Taalcoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus of Module 0-6 maanden
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs (Calo) Post hbo 1-2 jaar
Vakgerichte opleidingsdidactiek bewegingsonderwijs en sport (Calo) Cursus of Module 0-6 maanden
Van werkdruk naar werkplezier
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Websites bouwen met leerlingen Cursus of Module 0-6 maanden
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Zin in Lesgeven Cursus of Module 0-6 maanden