Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Beroep, bezwaar en klacht

Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Beroep, bezwaar en klacht

Klachtenloket

Soms gaat het anders dan je gehoopt had. Er zijn dan een aantal plekken waar je terecht kunt. Om het je gemakkelijk te maken werken we met één klachtenloket.

Het klachtenloket zorgt voor een goede administratie van jouw klacht, beroep of bezwaar en stuurt deze naar de juiste personen. Soms is dat de manager van de opleiding. Afhankelijk van de soort klacht kan dat ook het College van Beroep voor de Examens of de Geschillenadviescommissie zijn.

Vul hier het klachtenformulier in(opent in nieuw tabblad)

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Het College van Beroep voor de Examens (CBE) oordeelt over het beroep ingesteld tegen besluiten van examencommissies of examinatoren zoals:
 • Het studieadvies (voorheen BSA)
 • Afwijzing verzoek extra tentamenkans
 • Vaststelling aantal behaalde studiepunten
 • Beschuldiging van fraude
 • Afwijzing verzoek om vrijstelling
 • Toelating tot examens
 • Geldigheidsduur studieresultaten
 • Afwijzing verzoek extra tentamens
 • Beoordeling of cijfer

Geschillenadviescommissie (GAC)

De GAC (Geschillenadviescommissie) adviseert het College van Bestuur over bezwaren van studenten tegen andere beslissingen van bestuursorganen of medewerkers.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Uitschrijving wegens wanbetaling
 • Afwijzing inschrijving opleiding
 • Besluit van de commissie Profileringsfonds
 • Restitutie collegegeld

Overige klachten

Hoort jouw klacht niet thuis bij het College van Beroep of de Geschillenadviescommissie? Dan wordt de klacht behandeld door de directeur of de klachtencommissie van jouw opleiding.

Voorbeelden klachten

 • Voorlichting van opleiding
 • Termijnoverschrijding uitslag tentamens
 • Cijferadministratie
 • Bejegening door docenten
 • Omstandigheden tijdens tentamens

Ongewenste omgangsvormen

Pesten, treiteren, roddelen, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn allemaal voorbeelden van ongewenste omgangsvormen, ongewenst gedrag dus. Heb jij hier last van en ervaar je dit gedrag als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend? Er zijn bij Windesheim vertrouwenspersonen die voor je klaarstaan wanneer jij te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen.
De vertrouwenspersonen ondersteunen en adviseren je over de manier waarop je de ongewenste omgangsvormen kunt laten stoppen. Zij helpen je ook als je een officiële klacht wilt indienen.

Contact: vertrouwenspersonen@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)