Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

CvB en RvT

Banner image

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer van Windesheim. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Secretaris is Astrid Metzelaar.

Teaser image

Inge Grimm (voorzitter)

Teaser image

Erika Diender

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. De taken van de RvT staan beschreven in het reglement van de Raad van Toezicht en het toezicht- en toetsingskader.

Teaser image

Anne Flierman

Teaser image

Erica van Lente

Teaser image

Walter Bak

Teaser image

Peter Jaspers

Teaser image

Yvonne Burger