Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

CvB en RvT

  Banner image

  College van Bestuur

  Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer van Windesheim. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Secretaris is Astrid Metzelaar.

  Teaser image

  Inge Grimm (voorzitter)

  Teaser image

  Erika Diender

  Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. De taken van de RvT staan beschreven in het reglement van de Raad van Toezicht en het toezicht- en toetsingskader.

  Teaser image

  Anne Flierman

  Teaser image

  Erica van Lente

  Teaser image

  Walter Bak

  Teaser image

  Peter Jaspers

  Teaser image

  Yvonne Burger