Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Podcast Sportpedagogiek

Banner image

Bij het lectoraat Sportpedagogiek werken we aan een veilig en duurzaam sportklimaat door middel van praktijkgericht onderzoek. Dit doen wij samen met verschillende partners uit het werkveld. In de podcast Sportpedagogiek vertellen we je graag meer over deze wisselwerking tussen theoretische kennis en de praktijk. Voor elke aflevering hebben we andere inspirerende sprekers uitgenodigd uit het werkveld die in gesprek gaan met een van onze onderzoekers.

Aflevering 5: Het meetbaar maken van een pedagogisch sportklimaat op lokaal niveau

Ruben Buijserd (Adviseur lokale sport) en Antoine de Schipper (onderzoeker) bespreken hoe gemeenten, clubs en andere lokale partijen de doelen en resultaten van een pedagogisch sportklimaat meetbaar kunnen maken. Dit is lang niet eenvoudig, zo blijkt uit dit gesprek. En moeten we een pedagogisch klimaat eigenlijk wel meetbaar wíllen maken? In deze aflevering hoor je eerste stappen die lokale partijen kunnen zetten om een pedagogisch klimaat inzichtelijk te maken. Begin vooral heel klein. 

Luister aflevering 5(opent in nieuw tabblad)

Aflevering 4: Onderzoekstrajecten vanuit het lectoraat sportpedagogiek

Onderzoeker Irene Faber vertelt in deze aflevering over haar praktijkervaringen als tafeltennisster, coach en bestuurslid van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Daarnaast legt ze uit welke onderzoeksprojecten lopen vanuit het lectoraat sportpedagogiek vanuit Hogeschool Windesheim. We zoomen daarbij vooral in op het ICoachGirls-programma waarin veel aandacht is om de participatie van meiden in de sport te vergroten. Irene geeft een aantal concrete tips.

Luister aflevering 4(opent in nieuw tabblad)

Aflevering 3: Vanuit een pedagogische visie naar spelvormen en competitieopzet op maat.  

Marin Mulder geeft ons een inkijkje in de ontwikkelingen binnen de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) om een nieuwe jeugdsportvisie te realiseren op basis van het pedagogisch sportkompas. Waarom en hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen? Wytse Walinga, onderzoeker bij Windesheim, spiegelt dit aan de relevantste ontwikkelingen over spelvormen en spelconcepten. Hij reflecteert onder andere vanuit het loopt ‘t, lukt ‘t, leeft ’t model wat extra dimensie heeft gekregen.

Luister aflevering 3(opent in nieuw tabblad)

Aflevering 2: Sportpedagogiek op landelijk niveau (NOC*NSF)

Guido Davio, directeur sportparticipatie bij NOC*NSF vertelt over zijn visie op sportpedagogiek. Hoe brengt hij dit in de praktijk bij de landelijke sportkoepel NOC*NSF? Welk advies geven zij aan sportbonden en andere partijen? En waar staat Nederland over 10 jaar als het gaat over het pedagogisch sportklimaat?

Luister aflevering 2(opent in nieuw tabblad)

Aflevering 1: Introductie

Roel van der Weide en Job van Eunen nemen je mee in de bedoeling van de podcastserie over sportpedagogiek. Hoe zien wij sportpedagogiek eigenlijk? Een korte introductieaflevering.

Luister de introductie aflevering(opent in nieuw tabblad)