Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meer over het lectoraat Sportpedagogiek

Banner image

Weten hoe we bijdragen aan een veilig sportklimaat?

Het lectoraat ontwerpt, initieert en voert onderzoek uit op het vlak van sportpedagogiek, zodat iedereen kan sporten: veilig én met plezier. We willen hiermee in het bijzonder bijdragen aan een veilig sport- en beweegklimaat.

Het stimuleren van gewenst én het aanpakken van ongewenst gedrag in en rondom de sport vraagt om een maatschappelijke bewustwording én samenwerking. In het lectoraat participeren NOC*NSF, Windesheim en diverse gemeenten en (educatieve) instellingen om gezamenlijk antwoord te kunnen geven op vraagstukken op het snijvlak van sport, bewegen en veiligheid.

Doelstellingen

Het team richt zich op onderzoek, onderwijs en activiteiten die garanderen dat mensen veilig kunnen sporten, waarbij begeleiding plaatsvindt door competente mensen. Te denken valt aan onsportief gedrag, zoals agressie op het sportveld, én bewustwording bij docenten lichamelijke opvoeding (LO) van gedragsrisico’s als seksuele intimidatie en pesten. Het doel van het lectoraat is dat wij door middel van onderzoek bijdragen aan een duurzaam verantwoord sportklimaat, in zowel top- en breedtesport als onderwijs.

Toegepast onderzoek naar...

Om de doelstellingen te bereiken richt het lectoraat zich op toegepast onderzoek in de sportpedagogiek:

 • Naar gedrag, dialoog en handelen in relatie tot (on)gewenst gedrag in de (top)sport en onderwijs
 • Naar empowerment van (top)sporters en LO-leerlingen
 • Naar gewenst en ongewenst gedrag binnen de (top)sport(omgeving) en onderwijs

Onderzoeksvragen

 • Hoe kunnen trainers, coaches en LO-leraren bijdragen aan een veiligere sport- en beweegomgeving?
 • Hoe worden positieve effecten van sportdeelname mogelijk gemaakt en incidenten teruggedrongen?
 • Wat is het effect van getrainde sportbuurtwerkers in wijken op de veiligheidsbeleving van kinderen?

Dit lectoraat kenmerkt zich door sociale innovatie, een nieuwe manier van samenwerking. Binnen het lectoraat participeren naast initiatiefnemer NOC*NSF verschillende partners: de zes Nederlandse academies voor lichamelijke opvoeding (ALO’s), twee mbo-opleidingen en drie gemeenten. Dit betekent dat we kunnen putten uit diverse achtergronden, andere ervaringen en verschillende verwachtingen, met één grote gemene deler: sport en bewegen in het belang van het kind. 

Uit de bij de oprichting van dit lectoraat gevoerde besprekingen kwam naar voren dat alle partijen de verantwoordelijkheid voelen voor het ondersteunen van een veilig(er) en pedagogisch verantwoord sport- en beweegklimaat. Dit lectoraat is daarmee sterk verankerd met het actieplan Naar een veiliger sportklimaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

 • Initiatiefnemer: NOC*NSF 
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Ede
 • Graafschapcollege
 • Landstede, Sport & Bewegen
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Gehandicapten Sportbond

Logo's samenwerkende partners opleiding Sportpedagogiek