Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Alie Weerman nieuwe lector GGZ en Samenleving

    30 april 2018
Home(opent in nieuw tabblad) / Alie Weerman nieuwe lector GGZ en Samenleving

Het nieuwe lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim wil een brug slaan tussen de GGZ en het sociaal domein.

Alie Weerman is per 1 mei aangesteld als lector van het nieuwe lectoraat GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim. Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van zorg aan kwetsbare burgers, het ondersteunen van sociale participatie en aandacht voor het niet-maakbare. Weerman wil in het bijzonder ervaringskennis van zowel cliënten als professionals benutten om de beroepspraktijk te innoveren.

Sterkere integratie GGZ en maatschappelijke organisaties

Alie Weerman pleit voor een sterkere integratie van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties. “De GGZ richt zich primair op de behandeling van mensen met een psychische stoornis of een verslaving. Cliënten kampen vaak ook met andere problemen; schulden, een verstandelijke beperking, huisvesting, werkloosheid of armoede. Het stigma dat kleeft aan psychiatrie en verslaving, belemmert herstel en participatie eveneens. Sociaal werkers hebben daar een brede kijk op. Zij werken vanuit een ander perspectief; dat van het sociaal functioneren. En werken op het kruispunt van zorg en samenleving. Op hun beurt kunnen sociaal werkers juist weer profiteren van de kennis vanuit de GGZ. Bijvoorbeeld in het vroegtijdig leren herkennen van symptomen van een psychische stoornis en het voorkomen van ontwrichting.”

Stigma’s doorbreken

Ervaringsdeskundigen - mensen die zelf ooit psychische en sociale ontwrichting hebben meegemaakt en daarvan zijn hersteld - kunnen volgens Weerman een belangrijke impuls geven aan de beroepspraktijk. Ze kunnen stigma’s helpen doorbreken en participatie in de samenleving bevorderen. Ervaringsdeskundigen doen een beroep op solidariteit met kwetsbare burgers en vragen begrip voor het niet maakbare. Nog steeds heerst er een taboe rondom psychische stoornissen en verslaving. Weerman: “Mensen met een psychische kwetsbaarheid ervaren helaas nog regelmatig een afstand tot de arbeidsmarkt, voelen zich sociaal geïsoleerd. Ervaringsdeskundigen kunnen bemoedigen en hen laten zien dat zij bestaansrecht hebben. Soms op creatieve manieren. Dit is een belangrijke aanvulling op de expertise binnen de GGZ.”

Ervaringsdeskundigheid

Weerman promoveerde in 2016 cum laude aan de VU op het thema ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Zij is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid binnen en buiten de GGZ. Momenteel loopt er een RAAK-onderzoek naar de inzet van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Naast Windesheim doen daar ook de HU, VUmc en vier zorgorganisaties aan mee. Alie Weerman is al enige jaren aan Windesheim verbonden. Voorheen werkte ze als associate lector binnen het lectoraat Verslaving, waar het nieuwe lectoraat GGZ en Samenleving uit voortkomt. Voor de opleiding Social Work heeft zij de leerlijn ervaringsdeskundigheid ontwikkeld, waar veel animo voor is. Hier wordt het hele palet aan ervaringskennis - ook rondom armoede en geweld - benut.

Lectoraat GGZ en Samenleving

Het nieuwe lectoraat combineert ervaringskennis met andere vormen van kennis. De focus ligt op complexe problematiek, waarbij psychiatrie, verslaving, het hebben van een verstandelijke beperking en andere problemen aan de orde zijn. Er is aandacht voor studenten met kwetsbaarheden of ervaringskennis. Hierover loopt een promotieonderzoek. Associate lector Jannet de Jonge is gespecialiseerd in motiverende gespreksvoering en het begeleiden van complexe verslavingspsychiatrie bij jongeren. Onderzoeksthema’s van het lectoraat zijn: motiverende gespreksvoering bij complexe problematiek; ervaringsdeskundigheid als kennisbron binnen zorg en welzijn; existentiële vraagstukken bij vechtscheidingen en andere vormen van ontwrichting; samen beslissen bij verslaving, psychiatrie en lichamelijke of verstandelijke beperking; studiesucces en psychosociale gezondheid.

Delen via:

Cookie instellingen

Windesheim maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruik van de website te optimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Hiermee kunnen we je gedrag volgen op websites. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze sites met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Lees ons cookiestatement voor meer informatie.

Uitleg over cookie niveaus