Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Ik ben nieuwsgierig naar het verschil tussen lesgeven in de gymzaal en lesgeven in de klas

Birgit Strijker Alo-Pabo
Banner image

Birgit Strijker is 21 jaar oud en studeert aan de Alo-Pabo-route bij Windesheim. Met deze studieroute kan ze in 5 jaar 2 diploma’s halen: die van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding én Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo). Zij deelt met ons haar verhaal. 

Lesgeven in de gymzaal én in de klas   

‘Toen ik hoorde van deze route, was ik direct enorm enthousiast. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik merkte dat ik nog niet klaar was met studeren. Daarnaast was ik enorm nieuwsgierig naar het verschil tussen lesgeven in de gymzaal en lesgeven in de klas. Vakken als rekenen, taal en zaakvakken (vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie) hebben me altijd al geïnteresseerd en het leek me interessant om me hier verder in te verdiepen. Daarnaast had ik de behoefte om een klas beter te leren kennen. Tijdens gymlessen zie ik ze namelijk één of twee uren in de week, waarna ze weer vertrekken. Deze route bood mij een uitgelezen kans om me verder in dit alles te kunnen verdiepen.’

Een extra hbo-diploma

‘De Alo-Pabo-route biedt mij een extra jaar om na te denken over waar ik nu eigenlijk naartoe wil als ik afgestudeerd ben. En het maakt dat ik nu breder georiënteerd ben. Daarnaast heb ik een extra hbo-diploma, wat bijvoorbeeld de kans op een baan een stuk groter maakt. Bovenal biedt deze route mij de kans op een combinatiebaan, waarbij ik twee vormen van onderwijs (als groepsleerkracht en als vakdocent bewegingsonderwijs) kan gaan combineren.’

‘Ik heb het als zeer prettig ervaren om me eerst volledig te kunnen richten op de Calo en pas daarna te kijken naar de inhouden van de Pabo. Zo merkte ik dat ik op deze manier niet alle lesstof door elkaar aangeboden kreeg en dit zorgde voor een bepaalde rust. Daarnaast kon ik me op deze manier extra goed verdiepen in het vak waar ik op dat moment mee bezig was. Het is natuurlijk wel pittig om in 5 jaar alle inhouden tot je te nemen, maar omdat ik wist dat ik dit wilde kon ik de motivatie vrij gemakkelijk houden. Het was het voor mij alles waard!’ 

Veel praktijkervaring

‘Tijdens de opleiding heb ik op verschillende plekken stagegelopen; in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. De stages werden rustig opgebouwd. In het eerste jaar liep ik een dag stage in de week en hoefde ik zelf nog niet veel lessen te verzorgen. Dit werd uitgebreid naar uiteindelijk drie stagedagen per week waarin ik volledig de lessen draaide en veel meer verantwoordelijkheden had. Nu loop ik twee dagen in de week stage op een basisschool in Meppel. Op dit moment in de bovenbouw, maar we hebben ons ook al gericht op de onder- en middenbouw. Alles komt dus aan bod.’

Hoe nu verder?

‘Momenteel werk ik een dag in de week als docent lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Maar als ik straks ben afgestudeerd hoop ik een baan te mogen vinden waarbij ik mijn beide bekwaamheden mag combineren. Het lijkt me enorm leuk om een paar dagen in de week als juf voor de groep te mogen staan, maar ook als gymdocent een paar dagen in de week gymlessen te kunnen blijven geven.’

Over de Alo-Pabo-route

In de Alo-Pabo-route kun je in vijf jaar tijd twee bachelordiploma’s halen. Je start met de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding. Deze opleiding duurt normaal gesproken vier jaar. Maar, je kunt als je de Alo-Pabo-route volgt in het vierde jaar al starten met deze route. Na vier jaren ontvang je alvast je diploma voor de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding. Vervolgens werk je in het laatste jaar toe naar je Pabo-diploma. Dit geeft jou de kans om in het basisonderwijs zowel lessen te verzorgen, als gymlessen. Een unieke combinatie, omdat je zo gedurende de hele week bij dezelfde klas blijft.  

Sportstudenten overleggen met elkaar bij een bok.