Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

'Het is mooi om expertise binnen te halen van een externe partij'

Deventer Ziekenhuis Maatwerktraject voor het begeleiden van intervisie
Banner image
Home(opent in nieuw tabblad) / Maatwerktraject voor het begeleiden van intervisie

Medewerkers van het Deventer Ziekenhuis volgden een maatwerktraject van Windesheim om opgeleid te worden tot intervisiebegeleider. Mariet Strijdveen, adviseur leren en ontwikkelen bij Teaching Hospital, het leerhuis van het ziekenhuis, is zelf intervisiebegeleider en vertelt hoe deelnemers het leertraject hebben ervaren.

Zou je wat over het ziekenhuis kunnen vertellen?
‘’Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen topklinisch ziekenhuis voor de regio Salland. Het is een betrokken en ambitieuze organisatie die continu wil verbeteren. We investeren in goede zorg en in opleiden, innovatie en wetenschappelijk onderzoek.’’

Waarom kozen jullie voor een maatwerktraject?
‘’Wij vonden het goed om intervisie meer plek binnen de organisatie te geven, dus we zochten een traject om medewerkers op te leiden tot intervisiebegeleider. We wilden wel zelf de regie in handen houden en daarnaast een partner die ons gedachtegoed daarin meeneemt zodat de opleiding aansluit bij wat wij belangrijk vinden.’’

''Deelnemers vonden het heel erg fijn om meer theoretische kennis op te doen''

Waarom is intervisie zo belangrijk in jullie werk?
‘’Professionals kunnen op verschillende manieren werken aan hun deskundigheidsbevordering. Een van de manieren om stil te staan bij wat je doet en hoe je het doet, is intervisie. Om in een groep met gelijkgestemden te kijken naar je eigen handelen en je eigen handelen onder de loep te nemen, inzicht te krijgen in wat je doet en waarom je dat doet. Elkaar helpen te reflecteren en elkaar adviezen geven zodat je verder kunt en er nieuwe alternatieven aangereikt worden om het werk kwalitatief beter te maken. In de zorg is het druk, dus juist dan is het belangrijk om goed te kijken naar de casuïstiek die je hebt meegemaakt waar je mee puzzelt en waar je met goede vragen meer inzicht krijgt in situaties. Dat maakt intervisie zo belangrijk.’’

In 2018 hebben jullie al eens een maatwerktraject gevolgd. Waarom hebben jullie weer gekozen voor Windesheim?
‘’Dat is min of meer dezelfde uitgangspunt geweest. Toen bestond de groep uit medisch specialisten die meer vaardigheden wilden om een intervisieproces voor arts-assistenten goed te begeleiden. Dat hebben we ook gezamenlijk met Windesheim ontwikkeld: een theoretisch deel van Windesheim in een aantal dagdelen, een praktisch deel werd begeleid vanuit ons. Deze groep functioneert nog steeds heel goed, daarom wisten wij dat we dit weer wilden doen.’’

Hoe zag het traject eruit? 
‘’Het traject bestond uit een theoretisch deel van 5 dagdelen, gerealiseerd door Windesheim en gekoppeld aan de praktijk: het zelf begeleiden van 3 intervisies in duo’s. Daarnaast maakte een persoonlijk ontwikkeltraject voor de begeleider deel uit van het leertraject. Tevens heeft de groep zelf deelgenomen aan intervisies. De afsluitende opdracht bestond uit een opdracht waarin de deelnemers een product moesten ontwikkelen waarmee intervisie verder in de organisatie gebracht kon. Dit alles in een leertraject van circa 6-7 maanden.’’

Ze vervolgt: ‘’De begeleiders ontwikkelen vaardigheden om het proces van intervisie in een groep te begeleiden. Aangezien dit professionals vanuit de organisatie zijn vraagt dit van hen een hele andere en vaak nieuwe rol. We vinden het belangrijk om professionele begeleiders in te zetten voor onze intervisies en dus over goed opgeleide intervisiebegeleiders te kunnen beschikken.’’

Wat heeft het de deelnemers opgeleverd?
‘’Deelnemers vonden het heel erg fijn om meer theoretische kennis op te doen en meer over bepaalde methodieken te leren. Dat ze daardoor nu zowel meer theoretische en praktische handvaten hebben gekregen, vinden zij heel erg prettig.’’
 
Raden jullie de maatwerktrajecten van Windesheim aan?
‘’Ja. Het is mooi om van een externe partij expertise binnen te halen. Voor ons was het heel essentieel dat we dit als een gezamenlijk traject hebben gezien en het samen met Windesheim hebben ontwikkeld. Daarnaast hebben we tijdens het traject veel geschakeld met Windesheim. We bleven reflecteren: hoe gaat het? Zijn er aanpassingen nodig in het traject? Dat zorgde voor een gedegen opleiding. Het nauwe contact met de docent van Windesheim en het gezamenlijke creëren, waarin onze eigen visie nadrukkelijk wilden laten gelden, waren essentieel. Dat is de reden waarom we voor Windesheim hebben gekozen.’’

Alle gebieden waarop wij maatwerk en incompany verzorgen

Bewegen en sport     Coaching en Supervisie      Economie, Management en Recht      Gezondheid en Welzijn       Leiderschap  Logistiek     Onderwijs      Techniek en ICT         Theologie en Levensbeschouwing

Delen via: