Studenten bij groene pijpen techniek

Kunststoftechnologie

Het doel van het onderzoek binnen het thema Kunststoftechnologie is het hoger onderwijs in kunststoffen bevorderen.

Dit gebeurt onder meer door toepassingsgericht onderzoek naar de verwerking en gebruik van kunststoffen. Duurzaamheid en mens- en milieugericht denken staan hierbij centraal. Onderzoekspijlers zijn Recycling, Duurzaam Verwerken & 3D printen, Composiet Hybride Ontwerp. Daarnaast heeft het lectoraat de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor twee minoren (Polymer Product Engineering te Zwolle en Composiet te Almere) en heeft het samen met hogeschool Stenden een Masteropleiding (Polymer Engineering).

Prototypes & simulaties

Het lectoraat Kunststoftechnologie is verbonden aan de afdeling Engineering & Design waarvan vooral de opleidingen Werktuigbouw, Industrieel Product Ontwerp en Civiele Techniek bij de onderzoeken zijn betrokken. Binnen deze disciplines ligt daarom ligt het accent op procesoptimalisaties voor de kunststofverwerkende industrie, ontwerp in kunststoffen en composiet in machinebouw en civiele toepassingen. 

Bedrijfsleven

De industrie is altijd op zoek naar goed opgeleide technici. De onderzoeksactiviteiten spelen hier op in waardoor de (internationale) concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Oost-Nederland, maar ook daarbuiten, wordt versterkt.

Netwerk

De onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd in samenwerking met organisaties en het bedrijfsleven uit de regio. Op dit moment zijn de partners Wavin, Philips Consumer Lifestyle, Attero, Dyka, Schoeller Allibert en Moba verbonden aan de onderzoeksactiviteiten door middel van kapitaal en kennis. Samen met de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, Kamer van Koophandel, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en Universiteit Twente (UTwente) staan zij met advies en aanbevelingen de realisatie van onderzoeksactiviteiten bij. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met andere technische hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland, zoals Saxion Hogescholen en de Fachhochschule Osnabrück.

Wavin
Philips Consumer Lifestyle
Attero
Dyka 
Schoeller Allibert
NRK
Kamer van Koophandel
WUR
UTwente
Saxion Hogescholen
Fachhochschule Osnabrück
Moba
Compoworld


Publicaties
 1. A practical guide to 3D Printing 30 april 2017

  Een eindpublicatie naar aanleiding van het onderzoeksproject 'Nieuwe materialen voor 3D-printing'. De publicatie geeft niet alleen inzicht in de mogelijkheden van 3D-printen, maar biedt ook de benodigde basiskennis om met deze techniek aan de slag te gaan.
  Download
 2. Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerken materiaal uit het CSTDRP-proces 30 april 2017

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerken materiaal uit het CSTDRP-proces’.
  Download
 3. Hergebruik van thermohardende composieten - Hergebruik in de vorm van vlokken 31 maart 2017

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Hergebruik in de vorm van vlokken’.
  Download
 4. Een vergelijking van hydraulische en elektrisch aangedreven spuitgietmachines 10 februari 2017

  Wanneer is produceren met een elektrische machine voordeliger? Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek op het gebied van procesoptimalisatie en duurzaamheid in de kunststofverwerkende industrie uitgevoerd door twee alumni van de opleiding Technische Bedrijfskunde.
  Download
 5. Duurzaam produceren in de kunststofindustrie: onderzoeksbeschrijving en PEM-handleiding 10 februari 2017

  Het lectoraat Kunststoftechnologie heeft het SIA/RAAK-project 'Duurzaam produceren in de kunststofindustrie' samen met dertien deelnemende bedrijven opgezet. Het doel: reduceren van het gebruik aan grondstoffen en energie in deze sector. Het eerste onderzoek is een studie naar het energieverbruik van de deelnemende bedrijven. Hiertoe is een Windesheimenergiescan ontwikkeld: de NRG-Scope. Deze scan heeft geleid tot de Efficiency Energy Index (WEEI). In het tweede onderzoek is gebruik gemaakt van de Procesparameter Effect Methode (PEM). Hiermee is inzicht verkregen in de invloed die machine-instellingen hebben op producteigenschappen. In de eerste helft van de download staat een volledige beschrijving van het onderzoek. Vanaf pagina 54 in de download vindt u een handleiding van de PEM.
  Download
 6. Onderzoeksrapport KOENST Part 2 3 februari 2017

  In het internationale SIA RAAK-project KOENST (Part 2) staat onderzoek naar energie-innovatie centraal.
  Download
 7. Eindrapport Recycling of Polymer Materials 3 februari 2017

  Het eindrapport van het onderzoeksproject Recycling of Polymer Materials.
  Download
 8. Eindrapportage Doorbraak in 3D printen 3 februari 2017

  De eindrapportage van het onderzoeksproject Doorbraak in 3D-printen met daarin alle onderzoeken en resultaten.
  Download
 9. Onderzoeksrapport Composieten in Built Environment 3 februari 2017

  Onderzoeksrapport van het project Composieten in Built Environment.
  Download
 10. Hergebruik van thermohardende composieten - Prestaties bij hergebruik in de vorm van stroken 31 december 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten – Onderzoek naar verwerking van end-of life producten tot versterkingselementen’.
  Download
 11. Hergebruik van thermohardende composieten - Onderzoek naar producten en toepassingen 31 augustus 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project ‘Hergebruik van thermoharde composieten - Onderzoek van mogelijke producten en toepassingen.’
  Download
 12. Onderzoeksrapport Biocomposiet brugdek 1 juni 2016

  Onderzoek naar het langetermijngedrag van biocomposiet.
  Download
 13. Onderzoeksrapport: Hergebruik van thermoharde composieten 21 mei 2016

  Onderzoek van afvalproductsoorten en inzameling van onderzoeksafvalproducten.
  Download
 14. Kunststoffen in de machinebouw 30 april 2016

  Een inhoudelijke eindrapportage van het Green PAC-project 'Kunststoffen in de Machinebouw' waarmee getracht is de toepassingsmogelijkheden van kunststoffen in de machinebouw onder de aandacht te brengen.
  Download
 15. Onderzoeksrapport KOENST Part 1 12 januari 2016

  In het internationale SIA RAAK-project KOENST (Part 1) staat onderzoek naar duurzame en energie-efficiënte productietechnologieën van kunststoffen centraal.
  Download
 16. Jaarverslag 2014 Kunststoftechnologie 30 september 2015

  Het jaarverslag 2014 geeft een inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten binnen het onderzoeksthema Kunststoftechnologie
  Download
 17. Thermoplastische Composieten 3 juni 2015

  Een onderzoeksrapport van het lectoraat Kunststoftechnologie dat generieke handvatten biedt voor de toepassingsmogelijkheden van thermoplastische composieten in het MKB.
  Download
 18. From monomer to marcromolecular network: the plastic hotspot 18 februari 2015

  Lectorale rede van Margie Topp over de onderzoeksthema’s van het lectoraat Kunststoftechnologie: ontwerpgereedschappen voor snelle innovaties (duurzaam produceren), de effecten van gebruik en recycling op de materialen (recycling), het dissemineren van kennis en co-engineering (3D-printen) en hybride ontwerp (composiet).
  Download
 19. Jaarverslag 2013 1 januari 2014

  Het jaarverslag 2013 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten in 2013.
  Download
 20. Recycling in Ontwerp, State of the art van de Nederlandse recycling industrie 15 oktober 2013

  Een samenvatting van het onderzoek dat is uitgevoerd binnen het project Recycling in Ontwerp (oktober 2013).
  Download
 21. Printen in de derde dimensie 1 oktober 2013

  Een publicatie in het kader van het onderzoeksproject 'Rapid Manufacturing', geschreven door onderzoeker Masja Mooij. De publicatie geeft een overzicht van verschillende 3D-printtechnieken met de bijbehorende materialen, inclusief de voor- en nadelen van elke techniek. Tevens zijn cases uit het onderzoeksproject opgenomen, die een goed beeld geven van de mogelijkheden van 3D-printen.
  Download
 22. Innovatieve Slagkracht 29 april 2013

  Artikel over Centres for Open Chemical Innovation (COCI). Er bestaan inmiddels drie COCI’s in Nederland en er loopt een aanvraag voor een vierde: een samenwerkingsverband tussen Windesheim, Stenden Hogeschool, Emmtech Services en API Institute. In deze COCI ligt de focus op innovaties in groene kunststoffen, garens en composieten (Agro & Chemie, maart 2013).
  Download
 23. Jaarverslag 2012 31 januari 2013

  Het jaarverslag 2012 geeft inzicht in de ontwikkelingen, onderzoeksprojecten en (onderwijs)activiteiten in 2012.
  Download
 24. Een rups leert vliegen 17 februari 2011

  Lectoraat Kunststoftechnologie: brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een lectorale rede over de oorsprong en de doelen van het lectoraat, geschreven door dr. ir. Harold Gankema.
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. RAAK MKB - Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten 22 augustus 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - We onderzoeken of de nieuw ontwikkelde methode voor het hergebruiken van EoL thermoharde composieten op een technisch en economisch verantwoorde wijze in de praktijk kan worden ingezet.
  Lees verder
 2. EFRO Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers 14 juli 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - De Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers is een open omgeving waarin experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek plaatsvinden voor het ontwikkelen en testen van nieuwe duurzame kunststofproducten en procedés in realistische omstandigheden.
  Lees verder
 3. Verkleinen van grote composietproducten op locatie 27 juni 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Het verkleinen en recyclen van de gedemonteerde bladen van windturbinerotoren staat centraal. We onderzoeken een geschikte methode en ontwerpen en realiseren een bijbehorende prototype machine.
  Lees verder
 4. EFRO Cluster Kunststoffen en Sensoren - Business maken met een slimme maakindustrie 13 april 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Dit onderzoeksproject is een uitbreiding op de kennis die er nu is over ontwerpen met kunststoffen.
  Lees verder
 5. Green PAC Drentea FASE 2: Agile-Flex-Desk proof of concept 11 april 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Circulair ontwerpen van kantoormeubelen met specifieke aandacht voor vernieuwingen in de werkomgeving (zogenoemd Workspace 2020 concept) en toepassing van nieuwe materialen.
  Lees verder
 6. Hoogwaardig hergebruik van elastomeren - KIEM VANG Rubber project 2 11 april 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar devulcanisatie van vrachtwagenbandenrubber.
  Lees verder
 7. EFRO Smart Industry Fieldlab Flexible Manufacturing: Automated Composites Manufacturing 2 maart 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - De doelstelling is om met inzet van de beschikbare kennis- en faciliteiteninfrastructuur van het NLR een ecosysteem te realiseren.
  Lees verder
 8. Green PAC Drentea: Room-Steel 2016 2 maart 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onderzoek naar de toepassing van bio-based/bio-degradeble/bio-materialen voor kantoormeubelen, waarbij duurzaamheid (eco-impact), feasibility/producibility en usability van het eindproduct speerpunten zijn.
  Lees verder
 9. SIA Top up - RAAK-project High Tech Kunststoffen 2 maart 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het projectplan beoogt doorwerking in het onderwijs. Meer specifiek is dit Top up-project gericht op het betrekken van docenten bij het uitgevoerde onderzoek en verdere inhoud hiervan te verzamelen voor de komende minor Composieten.
  Lees verder
 10. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 6 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit KIEM VANG-project 6 gaat het om oeverbeschoeiing van hergebruikt composiet – onderzoek naar vervaardiging en toepassing.
  Lees verder
 11. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 5 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit KIEM VANG-project 5 gaat het om een symposium over hergebruik van thermoharde composieten.
  Lees verder
 12. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 4 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit KIEM VANG-project 4 gaat het om hergebruik van thermoharde composieten - onderzoek naar verwerking tot vlokken als grondstof voor VVK-OSB.
  Lees verder
 13. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 3 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit KIEM VANG-project 3 gaat het om hergebruik van thermoharde composieten - onderzoek van de verwerking van end-of-life-producten tot versterkingselementen.
  Lees verder
 14. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 2 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit KIEM VANG-project 2 gaat het om hergebruik van thermoharde composieten - onderzoek van mogelijke producten en toepassingen.
  Lees verder
 15. CompoWorld - Remanufacturing Composites 9 februari 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project wordt onderzoek gedaan naar ‘remanufacturing composiet’.
  Lees verder
 16. Hergebruiken van vezelresten uit het CSTDRP-proces - KIEM VANG 7 9 februari 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit KIEM VANG project 7 wordt onderzoek gedaan naar het hergebruiken van vezelresten uit het CSTDRP-proces voor het maken van nieuwe composietproducten.
  Lees verder
 17. Verkenning van de 3D-metaalprinttechnologie 1 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) – Onderzoek naar de mogelijkheden en succesfactoren van het 3D-printen van metaalproducten.
  Lees verder
 18. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 1 1 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit KIEM VANG-project 1 ('Hergebruik van thermoharde composieten. Onderzoek van afvalproductsoorten en inzameling onderzoeksafvalproducten.') gaat het om het hergebruiken van thermoharde composietproducten die het eind van de gebruiksfase hebben bereikt en worden aangemerkt als ‘afval’.
  Lees verder
 19. Kunststoffen in de machinebouw 2 1 september 2015

  Onderzoeksproject (loopt tot 1 november 2017) - In de machinebouw is van oudsher staal hét constructiemateriaal. Reden hiervoor is dat staal goede mechanische eigenschappen heeft, er veel unieke producten worden gevraagd en dat stalen constructies eenvoudig klantspecifiek kunnen worden gemaakt.
  Lees verder
 20. Kunststof beton composieten 1 februari 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de gebouwde omgeving is beton momenteel hét constructiemateriaal met het minste omkijken na realisatie. Gewapend beton is een composiet (materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten). In dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre kunststof in combinatie met beton meerwaarde kan bieden.
  Lees verder
 21. Hoogwaardig hergebruik van elastomeren - KIEM VANG Rubber project 1 1 november 2014

  Onderzoeksproject (afgesloten, Rubberrecycling 2 is in aanvraag) - Wereldwijd worden er jaarlijks 800.000.000 autobanden afgedankt. Voor een groot deel worden de banden hergebruikt voor brandstof, maar daarmee worden kostbare grondstoffen vernietigd. Hoe kan rubber van autobanden op een duurzame wijze gerecycled worden?
  Lees verder
 22. Verwerken granulaat 1 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - In de kunststofverwerkende industrie bestaat een groot deel van de kosten uit energiekosten, waardoor energie-efficiënte oplossingen van grote betekenis kunnen zijn.
  Lees verder
 23. Ontwikkeling van kunststofrecyclingprocessen 1 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Een gemiddeld huishouden in Nederland produceert jaarlijks zo’n 1210 kilo afval (bron: CBS). Tussen dit afval zitten allerlei onderdelen die gebruikt kunnen worden voor het maken van kunststoffen. Vanuit deze gedachte wordt onderzoek gedaan naar het hergebruik van kunststoffen die uit huishoudelijk afval worden gescheiden.
  Lees verder
 24. Kunststoffen in de machinebouw 1 juli 2014

  Onderzoeksproject (afgesloten met projectbijeenkomst) - In de machinebouw is van oudsher staal hét constructiemateriaal. Reden hiervoor is dat er veel unieke producten worden gevraagd en dat door lassen stalen constructies klantspecifiek kunnen worden gemaakt. Er zijn twee trends die op dit moment pleiten om het gebruik van kunststoffen te onderzoeken.
  Lees verder
 25. Kunststoffen in de medische technologie 1 juli 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - De technologische ontwikkelingen voor betere en betaalbare zorg gaan razendsnel. Het is daarbij telkens zoeken naar een goede combinatie van veilige, efficiënte, patiëntgerichte én betaalbare zorg. Innovatie in kunststoftechnologie voor medische doeleinden speelt hierin een belangrijke rol.
  Lees verder
 26. Nieuwe materialen voor 3D-printing 1 april 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Steeds vaker wordt 3D-printing gebruikt voor het maken van een scala aan verschillende soorten toepassingen. De ontwikkelingen binnen 3D-printing gaan dan ook razendsnel. Om hierin een substantiële bijdrage te leveren is de maakindustrie naarstig op zoek naar manieren om deze markt te bedienen.
  Lees verder
 27. Bioklapbrug Dierenpark Emmen 1 februari 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een goede infrastructuur is essentieel voor de economische ontwikkeling van ons land. Minder onderhoud zorgt voor minder tijdelijke verstoringen van de beschikbaarheid van de infrastructuur. Kunststoftechnologie speelt een steeds grotere rol binnen de gebouwde omgeving. Dierenpark Emmen laat als eerste ter wereld een biocomposieten beweegbare brug bouwen voor een relatief lichte belasting.
  Lees verder
 28. Doorbraak in 3D-printen 1 augustus 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - 3D-printen is volop in ontwikkeling en gaat een cruciale rol spelen in de toekomst van HTSM. Het gaat niet alleen een belangrijke rol spelen voor deze industrie, maar ook voor de bijbehorende werkgelegenheid.
  Lees verder
 29. Recycling of Polymer Materials 1 juni 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Wereldwijd is er maatschappelijk en industrieel veel belangstelling voor het ontwerpen van producten met het oog op hergebruik en recycling. Want goede oplossingen leveren economische én milieuwinst op.
  Lees verder
 30. Composieten in Built Environment 1 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Goede infrastructuur is essentieel voor onze economie. Strengere eisen aan civiele constructies op het gebied van slijtvastheid en duurzaamheid bieden kansen voor composieten.
  Lees verder
 31. Thermoplastische Composieten 1 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van thermoplastische composieten in dertien MKB-bedrijven in de kunststofverwerkende industrie. Voor elk van deze bedrijven is bekeken hoe een hoogwaardig eindproduct gecreëerd kan worden, wat in serie gemaakt kan worden. Tevens is het economische omslagpunt voor de inzet van thermoplastische composieten bekeken. Dit project is gefinancierd via de RAAK-regeling van de Stichting Innovatie Alliantie.
  Lees verder
 32. KOENST 1 september 2012

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - In de kunststofverwerkende industrie bestaat een groot deel van de kosten uit energiekosten, waardoor energie-efficiënte oplossingen van doorslaggevende betekenis kunnen zijn. Naast dit vraagstuk speelt duurzaamheid in het gebruik van de beschikbare energiebronnen een grote rol in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Vanuit deze drive is dit onderzoek ontstaan.
  Lees verder
 33. Recycling in Ontwerp 1 oktober 2011

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Veel ondernemers willen wel gerecycled materiaal verwerken in nieuwe producten, maar zien de grote onderlinge kwaliteitsverschillen in de kunststoffen als een groot probleem.
  Lees verder
 34. Rapid Manufacturing 1 september 2011

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van Rapid Manufacturing bij elf mkb'ers in de kunststofverwerkende industrie. Er is gekeken waar de meerwaarde ligt voor het bedrijf, welke verbeteringen wenselijk zijn en hoe verschillende partijen elkaar kunnen helpen met innoveren. Dit project is gefinancierd via de RAAK-regeling van de Stichting Innovatie Alliantie.
  Lees verder
 35. Duurzaam produceren in de kunststofindustrie 1 september 2009

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Bedrijven in de kunststoftechnologie kunnen aanzienlijk besparen wanneer de machines waarover zij beschikken verder worden geoptimaliseerd. Aan de hand van de Procesparameter Effect Methode is gekeken hoeveel besparing op materiaal en energie met een machinepark gerealiseerd kan worden. Naast het opleveren van een besparing in materiaalkosten wordt het milieu minder zwaar belast.
  Lees verder