Kunststoftechnologie

Het primaire doel van het onderzoek binnen het thema Kunststoftechnologie is het hoger onderwijs in kunststoffen bevorderen.

In het kort

Het lectoraat verricht toepassingsgericht onderzoek naar de verwerking en het gebruik van kunststoffen. Duurzaamheid en mens- en milieugericht denken staan hierbij centraal. Onderzoeksthema's zijn hybride ontwerp, duurzaam produceren, 3D printing en circulaire economie.

Meer over het lectoraat

Onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven

Het lectoraat neemt in Nederland een unieke positie in, omdat het inspeelt op de vraag van de (kunststof)industrie naar goed opgeleide technici en op de noodzaak om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Oost-Nederland te versterken.

Meer over de onderzoeksgebieden

Laatste nieuws: "Voorlichting aan ministerie van Economische Zaken"

Een delegatie van het ministerie van Economische Zaken kreeg op 20 november 2017 voorlichting van het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim.

Bekijk alle nieuwsberichten

Uitgelicht onderzoek: KIEM VANG

Het lectoraat heeft inmiddels 7 KIEM VANG-projecten uitgevoerd: onderzoek naar de verwerking van end-of-life producten. 'Van afval naar grondstof' (VANG).

Meer over de KIEM VANG-projecten