Twee professionals

Verfijn resultaten

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

Projecten

330 Resultaten
 1. Culturele diversiteit zichtbaar maken door levensverhalen (onderzoekslijn 4) 17 januari 2020

  Dit onderzoek is gericht op het zichtbaar maken van culturele diversiteit op de hogeschool Windesheim door middel van verhalen.
  Lees verder
 2. Boundary crossing in de context van het aanpakken van wicked vraagstukken (onderzoekslijn 4) 17 januari 2020

  We vinden het belangrijk dat leerlingen/studenten al tijdens hun studie leren omgaan met de verschillende kenmerken van complexe maatschappelijke vraagstukken: onzekerheid, dynamiek, complexiteit, de betrokkenheid van een diverse groep stakeholders met soms conflicterende belangen.
  Lees verder
 3. Co-creatie en realisatie van kansen: toekomstbehendig ondernemen (onderzoekslijn 4) 17 januari 2020

  Het platform STUDIO 21CS voor onderzoek naar 21st century skills heeft als doel het werk van professionals - nu en in de toekomst - te verbeteren.
  Lees verder
 4. Ontwerpen van leeromgevingen voor het leren aanpakken van complexe vraagstukken (onderzoekslijn 4) 17 januari 2020

  Het promotieonderzoek van Marieke Veltman naar het vormgeven van leeromgevingen waarin hbo-studenten interdisciplinair samenwerken om complexe vraagstukken aan te pakken heeft geleid tot een reeks ontwerpprincipes voor het ontwerpen van dergelijke leeromgevingen.
  Lees verder
 5. Blended care in de GGZ: leren van best practices 16 januari 2020

  Doel van dit onderzoek is om in te inrichten van een langlopende onderzoekslijn van praktijkgericht onderzoek naar blended care in de GGZ.
  Lees verder
 6. Spellet, Spellinginterventie zonder regels (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  (Afgerond) Ontwerponderzoek naar een spellingmethodiek voor groepjes spellingzwakke leerlingen waarin geen regels gebruikt worden, waarin aangesloten wordt bij de werking van het (spelling)geheugen en waarin aandacht is voor transfer naar het spontaan schrijven.
  Lees verder
 7. Digitale geletterdheid: verbetering van het curriculum bij Nederlands en verder (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  (Afgerond) Alle informatie staat tegenwoordig online. Ook de communicatie verloopt grotendeels via internet. De maatschappij en het onderwijs vragen dat mensen/ leerlingen bekwaam zijn in het omgaan met digitale informatie, dat zij digitaal geletterd zijn.
  Lees verder
 8. Betekenisvol leren met ICT (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  Betekenisvol leren vindt plaats door nieuwe kennis te verbinden aan kennis die leerlingen al bezitten.
  Lees verder
 9. Vrij lezen en burgerschap in het mbo (onderzoekslijn 3) 16 januari 2020

  Dit ontwerponderzoek gaat over de invoering van vrij lezen in het entree-onderwijs en opleidingen van andere niveaus in het mbo en over de verbinding van burgerschap en Nederlands in het mbo.
  Lees verder
 10. Herontwerp Master Learning & Innovation (onderzoekslijn 2) 16 januari 2020

  (Afgerond) Dit onderzoek bestond uit een literatuurverkenning, de ontwikkeling van ontwerprichtlijnen en het ontwerp van een kijkkader in het kader van het herontwerp van de Master Learning & Innovation.
  Lees verder