Smart Cycling Futures

Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar de mogelijkheden om het fietsgebruik onder inwoners te stimuleren.

Bestaande fietsinnovaties worden in dit onderzoek onder de loep genomen, zoals slimme fietspaden die oplichten bij gebruik, een groene golf voor fietsers - waardoor wachten voor een rood verkeerslicht tot het verleden behoort - en het onderling delen van fietsen (smart sharing). Daardoor moet duidelijk worden hoe deze sociale en technologische innovaties in de praktijk werken, wat de kosten en baten zijn en wat de invloed van deze innovaties is op de leefbaarheid in steden.

Leefbaarheid onder druk

Naar verwachting woont in 2050 ongeveer tachtig procent van de Nederlanders in een stad. De komende jaren zal de leefbaarheid van steden steeds meer onder druk komen te staan. Door het gebruik van de fiets te stimuleren, wordt de stad aantrekkelijker om in te verblijven, is deze beter bereikbaar en verbetert de doorstroom van het verkeer. Interessant is om onder andere na te gaan wat dit betekent voor de regionale en stedelijke economie.

Living labs

Het onderzoek in Overijssel is onderdeel van het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF) en vindt tegelijkertijd plaats in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. In de vier regio’s worden zogenoemde ‘living labs’ ingericht, waar de verschillende sociale en technologische fietsinnovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd. Ook monitoren de onderzoekers de impact van deze innovaties op de stedelijke en regionale economie. Wordt de stad aantrekkelijker om te wonen en te werken en is de stad beter bereikbaar wanneer het aantal fietsers stijgt?

Selectie slimme innovaties

Onderzoekers van het lectoraat Area Development selecteren momenteel samen met de gemeente Zwolle en provincie Overijssel innovaties die passen bij de opgaven die spelen in de regio. Hierbij valt te denken aan het verminderen van de piekbelastingen op korte afstanden in het openbaar vervoer en het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. De lijst met potentiële innovaties (bijvoorbeeld deelfietssystemen, slimme fietssloten, beloningsapps) is continu in ontwikkeling, hiervoor kunnen suggesties worden aangedragen. In het voorjaar van 2017 worden één of meerdere innovaties bij wijze van proef uitgerold door beide overheden en private partijen, waarbij het lectoraat Area Development en studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit de effecten van deze innovaties gaan meten op het fietsgebruik en de vitaliteit van stad en regio.

Samenwerking

Het onderzoeksproject Smart Cycling Futures is een samenwerking van Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Tilburg, Windesheim, Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Gemeente Eindhoven, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle, Provincie Noord-Brabant, Provincie Utrecht, Provincie Overijssel, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en Kennisplatform CROW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft hiervoor een subsidiebedrag van 300.000 euro toegekend. Binnen het SURF-programma zijn voor het eerst naast universiteiten ook hogescholen in de gelegenheid gesteld een subsidieaanvraag in te dienen bij het NWO. De toekenning van de subsidie is een erkenning voor en bevestiging van de hoogwaardige kwaliteit en de maatschappelijke relevantie van het praktijkgerichte onderzoek van Windesheim.

Binnen dit samenwerkingsproject voert Windesheim een deelonderzoek uit. Kijk voor informatie over het gehele onderzoek op www.smartcyclingfutures.nl.