Beurshal

Strategisch Ondernemerschap

Dit onderzoeksthema focust zich op het ontwikkelen en delen van kennis van strategisch ondernemerschap.

Belangrijke pijlers zijn duurzaamheid, aanpassingsvermogen en innovatie. We zoeken een antwoord op vragen als: Hoe blijf je als ondernemer veranderingen voor? Kan ondernemen groener? Hoe blijf je op de hoogte van trends? En hoe zet je je medewerkers goed in?

Toekomstgericht ondernemerschap door samenwerking

Hoe houd je een onderneming succesvol terwijl de markt continu verandert en het belang van maatschappelijke verantwoording groeit? Om zich te kunnen aanpassen, te kunnen blijven innoveren, maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen èn om efficiënter te kunnen werken, gaan organisaties steeds vaker samenwerkingsverbanden aan. Het gaat dan om samenwerking met externe partners zoals afnemers, toeleveranciers en adviseurs, met name in het midden- en kleinbedrijf.