Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Team

Het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding wordt geleid door lector dr. Hanno van Keulen. Het team bestaat daarnaast uit enkele enthousiaste en betrokken onderzoekers en medewerkers.

Hanno van KeulenDr. Hanno van Keulen

Dr. Hanno van Keulen is sinds 2014 als lector verbonden aan Windesheim in Almere. In zijn onderzoek richt hij zich voornamelijk op de kwaliteit van opvoedingsondersteuning en die van onderwijs. Van Keulen is gespecialiseerd in uiteenlopende vraagstukken op het gebied van samenwerkend leren, onderwijskwaliteit, docentprofessionaliteit en onderzoeksgericht onderwijs. Hij is ook editor van het European Journal of STEM Education.

Meer over Hanno van Keulen

Loes van WessumDr. Loes van Wessum

Samen met scholen en schoolbesturen ondersteunt, stimuleert en onderzoekt dr. Loes van Wessum (associate lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding) de ontwikkeling van leraren en schoolleiders als onderzoekers en ontwerpers van leerprocessen. Vanuit het lectoraat overlegt zij met schoolbesturen basisonderwijs in Flevoland en de gemeente Almere op welke wijze men zittend (onderwijs)personeel verder kan professionaliseren.

Meer over Loes van Wessum

Marlies AldewereldMarlies Aldewereld, MA

Binnen het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding houdt Marlies Aldewereld zich bezig met projecten rondom programmeren in de basisschool. Daarnaast is Marlies nauw betrokken bij de ontwikkeling van de post-hbo-opleiding Specialist Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Marieke VeltmanDrs. Marieke Veltman

Marieke Veltman is opleidingskundige en ontwikkelingssociologe en promoveert op wicked problem solving in het hbo en de ontwikkeling van vaardigheden voor wicked problem solving, vooral wat betreft zogenaamde boundary crossing skills. Daarnaast houdt ze zich bezig met het monitoren van complexe innovaties in de onderwijsketen en innovaties op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.

Mariska VenemaMariska Venema, MLI

Naast Pabo-hogeschooldocent is Mariska Venema werkzaam als onderzoeker. Haar aandachtsgebieden zijn het jonge kind, interactie en spel en motoriek. Ze is projectleider van het project Leren van Spel, projectleider en coördinator van de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional en onderzoeker in het project Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice (SEED).

Saskia van OenenDrs. Saskia van Oenen

Vanuit haar achtergrond als onderwijspedagoog is Van Oenen de verbindingspersoon tussen het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding en het lectoraat Robotica. Vanuit deze functie werkt zij aan de voorbereiding en uitvoering van projecten met scholen, waarin men samen met leerkrachten onderzoeksmatig exploreert hoe het werken met robotica kan bijdragen aan het bereiken van traditionele en nieuwe onderwijsdoelen.

Conny BoendermakerConny Boendermaker, docent Nederlands/psycholinguïst

Conny Boendermaker houdt zich als docent en onderzoeker bezig met de verbinding tussen onderzoekend en ontwerpend leren en taal/lezen. Daarnaast participeert zij ook in het onderzoek Leren van Spel, waarin het leren van het jonge kind centraal staat. Zij begeleidt op aanvraag scholen op taal- en leesdidactische onderwerpen.

Femke Wubbels-BeutingFemke Wubbels-Beuting

Femke Wubbels-Beuting is werkzaam als docent beeldende vorming bij de Pabo van Windesheim in Almere. Binnen het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim in Almere richt Femke Wubbels-Beuting zich onder meer op onderzoek naar de verbeeldingskracht op het snijvlak van kunst en techniekeducatie.

Wilma van HartenWilma van Harten

Binnen het lectoraat houdt Wilma van Harten zich bezig met verschillende projecten. Als ervaren schoolleider, coach en supervisor gebruikt zij haar expertise op dit gebied om leraren, schoolleiders en bestuurders te coachen met beelden. Zij onderzoekt leiderschapspraktijken en draagt bij aan de kwaliteit van het leren op de werkplek binnen basisscholen en kinderdagverblijven.

Hans PetersenHans Petersen, MA, MSc

Naast docent bij de master Educational Needs ontwikkelde Hans de post-hbo-opleiding Autismecoach. Binnen het lectoraat heeft hij een rol als onderzoeker in het project RoboWise. Daarnaast is hij bezig met een promotietraject in Engeland. Hierin richt hij zich op specifieke competenties die een positieve bijdrage leveren aan een succesvolle omgang met moeilijk verstaanbaar gedrag, binnen de terreinen onderwijs en opvoeding.

Lourens van der LeijDrs. Lourens van der Leij

Binnen het lectoraat houdt Lourens van der Leij zich bezig met de coördinatie van diverse projecten, relatiebeheer en bedrijfsvoering. Vanuit zijn onderwijsachtergrond en werkervaring gaat zijn belangstelling uit naar leren en gedrag van leerlingen en naar het thema leraren en schoolontwikkeling.