Twee studenten die een plakbriefje op een bord plakken

Expertisecentrum PBS

(School Wide) Positive Behavior Support

Het Expertisecentrum PBS (Positive Behavior Support) streeft ernaar duurzame schoolontwikkeling tot stand te brengen via een schoolbreed model.

Wat is PBS?

De letters staan voor (School Wide) Positive Behavior Support. Het doel is om systematisch en schoolbreed probleem- en pestgedrag in scholen aan te pakken én te voorkomen. Heb je als school vragen hierover? Het Expertisecentrum beantwoordt ze graag en helpt scholen bij het creëren van een veilig schoolklimaat.

PBS straks zelf als school invoeren?

PBS-opleiding volgen?

De implementatie van het schoolbrede model PBS verlangt inzet van alle betrokkenen: in én buiten scholen. Expertise speelt daarbij een cruciale rol. Samen met Fontys verzorgt het Expertisecentrum van Windesheim daarom opleidingstrajecten en enkele cursussen voor professionals op het vlak van PBS.

Bij- of nascholen op het gebied van PBS?

Registreren in PBS-kwaliteitsregister?

Vanaf 2016 kunnen PBS-professionals zich voor een landelijk kwaliteitsregister aanmelden. In dit register dat in principe voor iedereen openstaat worden alle PBS-professionals geregistreerd die aantoonbaar beschikken over de benodigde competenties voor het uitoefenen van hun specifieke PBS-rol.

Waarom registeren als PBS-professional?

Hoe wordt de PBS-aanpak onderzocht?

Het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen onderzoekt de effecten van PBS. Onder leiding van lector Sui Lin Goei worden diverse projecten opgezet en uitgevoerd. Ook in het lectoraat Sportpedagogiek wordt onderzocht hoe PBS van een schoolcontext kan worden vertaald naar de sport.

Benieuwd naar ons PBS-onderzoek?