Schoolkind bij touchscreen toetst iets in

Educatie

Het onderzoeksthema Educatie levert kennis en inzichten voor de inrichting van educatieve processen, interventies en organisaties.

Ook moet onderzoek leiden tot professionalisering van educatieve medewerkers. Hierbij zijn normatieve professionaliteit, verschillen tussen lerenden, onderwijsgevenden en organisaties essentiële uitgangspunten en staat de leerling voorop. De Nederlandse overheid streeft naar een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, meer excellentie en betere leraren. Kortom, de kwaliteit van het onderwijs moet omhoog.

Lectoraten

Onder begeleiding van een lector wordt er binnen enkele lectoraten onderzoek geïnitieerd en uitgevoerd op het gebied van educatie en onderwijs.

Lectoraat Bewegen, School en Sport

De Nederlandse overheid vindt dat er voor kinderen voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt moet zijn. Het vermindert probleemgedrag.
Lees verder

Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken

Het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken is niet meer actief.
Lees verder

Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding

In het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland staat onder leiding van lector dr. Hanno van Keulen de rijke leeromgeving centraal.
Lees verder

Lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen

Eén klas, één leraar, legio onderwijsbehoeften: dit lectoraat verkent hoe we inclusieve leeromgevingen in het passend onderwijs inrichten.
Lees verder

Lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) verbetert het onderwijs door toegankelijkheid van informatie.
Lees verder

Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs

Een leraar moet de kwaliteiten hebben waarmee hij continu bijdraagt aan de sociaal verantwoordelijke ontwikkeling van zijn leerlingen.
Lees verder

Lectoraat Sportpedagogiek

Het lectoraat ontwerpt, initieert en verricht onderzoek op het vlak van sportpedagogiek, zodat iedereen kan sporten: veilig én met plezier.
Lees verder

Onderzoeksaccenten

Naast onderzoek binnen de genoemde lectoraten zijn er bij Windesheim ook enkele onderzoekers werkzaam die zich richten op een bepaald onderzoeksaccent.

Geletterdheid en taalontwikkeling

Gerichte, onderbouwde aandacht voor lezen en schrijven is een voorwaarde voor schoolsucces van leerlingen en dus voor participatie in de samenleving.
Lees verder

Onderwijs en Veiligheid

Hoe kunnen we schoolaanslagen voorkomen? Binnen dit onderzoeksthema wordt aan de hand van concrete voorvallen en onderzoek gekeken naar het fenomeen geweld op scholen.
Lees verder

Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in en door praktijkgericht onderzoek

Voor hbo-lerarenopleiders behoort onderzoek inmiddels tot een van hun professionele rollen. Maar hoe geven zij invulling aan deze relatief nieuwe rol?
Lees verder

Samenwerken met ouders in het onderwijs

Hoe kan men in het onderwijs constructief samenwerken met ouders? Het lijkt een voor de hand liggende vraag, toch wordt deze nog te weinig gesteld.
Lees verder 

Expertisecentrum PBS

Het Expertisecentrum PBS (Positive Behavior Support) streeft ernaar duurzame schoolontwikkeling tot stand te brengen via een schoolbreed model.
Lees verder