Schoolkind bij touchscreen toetst iets in

Educatie

Het onderzoeksthema Educatie levert kennis en inzichten voor de inrichting van educatieve processen, interventies en organisaties.

Ook moet onderzoek leiden tot professionalisering van educatieve medewerkers. Hierbij zijn normatieve professionaliteit, verschillen tussen lerenden, onderwijsgevenden en organisaties essentiële uitgangspunten en staat de leerling voorop. De Nederlandse overheid streeft naar een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, meer excellentie en betere leraren. Kortom, de kwaliteit van het onderwijs moet omhoog.

 • Bewegen, School en Sport

  De Nederlandse overheid vindt dat er voor kinderen voldoende sport- en beweegaanbod in de buurt moet zijn. Het vermindert probleemgedrag.

  Lees verder
 • Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken

  Het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken is niet meer actief.

  Lees verder
 • Geletterdheid en taalontwikkeling

  Gerichte, onderbouwde aandacht voor lezen en schrijven is een voorwaarde voor schoolsucces van leerlingen en dus voor participatie in de samenleving.

  Lees verder
 • Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding

  Gemeente Almere wil de kwaliteit van het onderwijs en de opvoedingsondersteuning in Almere verbeteren. Windesheim Flevoland onderzoekt dit.

  Lees verder
 • Onderwijs en Veiligheid

  Hoe kunnen we schoolaanslagen voorkomen? Binnen dit onderzoeksthema wordt aan de hand van concrete voorvallen en onderzoek gekeken naar het fenomeen geweld op scholen.

  Lees verder
 • Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen

  Eén klas, één leraar, legio onderwijsbehoeften: dit lectoraat verkent hoe we inclusieve leeromgevingen in het passend onderwijs inrichten.

  Lees verder
 • Onderwijsinnovatie en ICT

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT) verbetert het onderwijs door toegankelijkheid van informatie. De invloed ervan neemt toe.

  Lees verder
 • Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs

  Een leraar moet de kwaliteiten hebben waarmee hij continu bijdraagt aan de sociaal verantwoordelijke ontwikkeling van zijn leerlingen.

  Lees verder
 • Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in en door praktijkgericht onderzoek

  Voor hbo-lerarenopleiders behoort onderzoek inmiddels tot een van hun professionele rollen. Maar hoe geven zij invulling aan deze relatief nieuwe rol?

  Lees verder
 • Samenwerken met ouders in het onderwijs

  Hoe kan men in het onderwijs constructief samenwerken met ouders? Het lijkt een voor de hand liggende vraag, toch wordt deze nog te weinig gesteld.

  Lees verder
 • Sportpedagogiek

  Het lectoraat ontwerpt, initieert en verricht onderzoek op het vlak van sportpedagogiek, zodat iedereen kan sporten: veilig én met plezier.

  Lees verder