Dr. Franka Bakker

Associate lector Innoveren met Ouderen

Contactpersoon

088 469 71 56
fc.bakker@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn
Lectoraat Innoveren met Ouderen

Onderzoeksprojecten
  1. Co-creatie binnen Living Labs 16 december 2015

    Oudere volwassenen willen ook zelf bijdragen aan het vormgeven van een goed en betekenisvol leven en als consument/producent de ontwikkeling van diensten en producten beïnvloeden. Dit vraagt om een interdisciplinaire benadering waarin ouderen als regisserende burgers centraal staan. Wat hebben professionals nodig voor deze benadering?
    Lees verder

Onderzoekservaring

Op het gebied van gerontologie en ouderenzorg ontwikkelde, implementeerde en evalueerde Franka een ziekenhuisbrede interventie om kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van ouderenzorg te verbeteren. Daarnaast ontwikkelde, implementeerde en evalueerde zij een pakket aan interventies om te voorzien in behoeften van mantelzorgers van wie hun naaste in het ziekenhuis opgenomen is geweest of herhaaldelijk poliklinieken bezoekt. Daarbij heeft zij veranderprocessen gemonitord en begeleid. In het promotieonderzoek werden oudere volwassenen betrokken in de opzet en uitvoer van het onderzoek, in de vorm van een klankbordgroep met veto-recht. Franka ontwikkelde een meetinstrument om de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van kwetsbare ouderen te meten, en zij adviseerde in haar proefschrift om andere uitkomstmaten te ontwikkelen die meer vanuit het perspectief van oudere volwassenen zelf zijn geformuleerd.


Onderzoeksfocus

Een goed leven voor oudere volwassenen staat voorop. Vanuit deze gedachte onderzoekt Franka vanuit het perspectief van oudere volwassenen welke aspecten van het leven bijdragen aan goed ouder worden. Hoe kunnen we in een zo evenwaardig mogelijke samenwerking tussen oudere volwassenen, hun netwerk, (on)betaalde professionals en andere betrokkenen tot innovaties komen die een goed en betekenisvol leven van ouderen vormgeven? We zoeken hiervoor naar een model van innovatief partnerschap, en ontwikkelen en evalueren daaraan gerelateerde instrumenten voor de praktijk. Hoe komen we in co-creatie tot zinvolle sociale en technologische diensten en producten die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven?

Opleiding

Franka Bakker studeerde Gezondheidswetenschappen en Gerontologie, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde op de afdeling geriatrie in het Radboudumc in Nijmegen op een onderzoek naar ziekenhuisbrede interventies om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Daarna deed zij in dezelfde vakgroep onderzoek naar mantelzorgondersteuning in het ziekenhuis. Sinds 2013 is Franka verbonden aan de opleiding Toegepaste Gerontologie, waar zij met name de onderzoeksleerlijn ontwikkelt en uitvoert. Vanaf eind 2016 werkt zij daarnaast bij het lectoraat Innoveren met Ouderen aan de onderzoekslijn Innovatieve Participatie, waarin co-creatie een centraal thema is.