Meisje die een hap neemt van een koekje

Dorien Graas

Lector Jeugd

Contactpersoon

+31 88 469 62 20 / +31 88 469 9773 (secretariaat)
tam.graas@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn
Lectoraat Jeugd

 

Dorien Graas
Onderzoeksprojecten
 1. Samen de (sch)ouders eronder 10 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Een groot te kort aan pleeggezinnen is niet het enige probleem van Pleegzorg Nederland. Van alle plaatsingen wordt ook nog eens zo’n 30% - 50% voortijdig beëindigd met alle gevolgen van dien. Goede afspraken, zeggenschap van het pleegkind en een gelijkwaardige samenwerking tussen biologisch gezin, pleeggezin en beide sociale netwerken kan het aantal van deze breakdowns verminderen. Hoe kunnen we dit ondersteunen?
  Lees verder
Publicaties
 1. In de ban van het kind; digitale en interactieve brochure lectorale redes Dorien Graas en Peter Nikken 10 januari 2018

  Digitale en interactieve brochure die gemaakt is over en naar aanleiding van de lectorale redes van Dorien Graas en Peter Nikken, uitgesproken op 27 november 2017.
 2. Samen de schouders eronder - Handreiking 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. Het doel van de handreiking is om aan de verschillende deelnemers in het pleegzorgproces (het kind, de ouders, de pleegouders, de pleeggrootouders, de professionals) mogelijkheden te bieden om het netwerk te activeren, te betrekken, in te schakelen.
 3. Samen de schouders eronder - Rapportage 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In deze rapportage wordt in kaart gebracht welke sociale netwerk strategieën in de pleegzorg gebruikt worden.
 4. Samen de schouders eronder - Toolkit 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. De toolkit is een handzame bijlage bij zowel de rapportage Sociale Netwerk Strategieën als bij de handreiking. Zo kunnen alle belangrijke betrokkenen rondom de pleegzorgplaatsing op eenvoudige wijze de beschikbare middelen gebruiken en inzetten.
 5. Samen de schouders eronder - Visie 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In dit document wordt de visie op het benutten en inzetten van sociale netwerken in de pleegzorg beschreven aan de hand van een aantal uitgangspunten.

Onderzoekservaring

Dorien Graas heeft ruime onderzoekservaring en deskundigheid als het gaat om de thema’s Jeugdhulp, Passend Onderwijs en maatschappelijke vraagstukken.

Ze werkte als senior adviseur en projectleider bij de toenmalige Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Daar werkte ze in commissieverband aan adviezen over maatschappelijke participatie en over maatschappelijke opvoedvraagstukken, zoals over maatschappelijke ontwikkelingen en de verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid; over Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE); en het belang van een sterke Pedagogische Civil Society.

Tevens is ze directeur geweest van het multidisciplinaire Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit Amsterdam. In die functie coördineerde en initieerde ze de interdisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten Psychologie en Pedagogiek, Rechten en Geneeskunde over de thema’s kinderen, jongeren, gezin en samenleving.

Ze heeft als publicist meerdere publicaties op haar naam staan. Zij is medeauteur van de boeken ‘De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk’ en ‘Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg’ en van artikelen als ‘Passend is dat onderwijs pas als het kind er beter van wordt’ in NRC en ‘Werken aan een veilig leef- en leerklimaat voor alle kinderen’.

Onderzoeksfocus

Met de komst van Dorien Graas heeft het lectoraat een andere naam gekregen: lectoraat Jeugd. Deze naam past beter bij de bredere scope voor integrale jeugdhulp. De nadruk in de jeugdhulp op de versterking van sociale netwerken en de kracht van gezinnen en jeugdigen stelt hoge eisen aan de samenwerkingsrelaties van professionals met gezinnen en de sociale omgeving. Vanuit een breed pedagogisch perspectief staat deze samenwerking – tussen professional, cliënt en sociale omgeving - centraal in het Lectoraat Jeugd. De focus ligt hierbij op de versterking van de relatie tussen onderwijs, (praktijkgericht) onderzoek en de instellingen voor jeugdhulp in de regio Zwolle.


Opleiding

Dorien Graas heeft geschiedenis gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ze ook haar onderwijsbevoegdheid haalde.

Ze is gepromoveerd op het proefschrift ‘Zorgenkinderen op school’, over de ontwikkelingen en geschiedenis van het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking.