Meisje die een hap neemt van een koekje

Dr. Carry Renders PhD

Associate lector De Gezonde Stad

Contactpersoon

088-4697897 (donderdag)
cm.renders@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn
Lectoraat De Gezonde Samenleving

Dr Renders PhD

Onderzoekservaring

Bij het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) coördineert Renders onderzoek in het kader van integrale aanpak van overgewicht binnen de setting wijk, school en gezin en de monitoring van deze integrale aanpak (o.a. via het ChecKid- en CheckTeen-onderzoek) Daarnaast is Renders universitair docent bij de afdeling Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit. Hier geeft zij onderwijs op het gebied van preventie en beleid, social marketing en volksgezondheid in het algemeen en houdt ze zich bezig met en heeft ze expertise in onderzoek naar overgewicht en obesitas bij kinderen en jeugdigen. Zij heeft ervaring in RCT’s binnen de Jeugdgezondheidszorg. Ook heeft zij het signaleringsprotocol, het overbruggingsplan en de Richtlijn Overgewicht om overgewicht bij kinderen aan te pakken binnen de Jeugdgezondheidszorg mede ontwikkeld. Bovendien was zij coördinator van het Kenniscentrum Overgewicht (KCO).

Onderzoeksfocus

Als gezondheidswetenschapper en epidemioloog ligt de onderzoeksfocus van Renders op de volgende onderwerpen:

  • (Determinanten van) leefstijlgedrag
  • Monitoring en evaluatie integrale aanpak overgewicht
  • Oorzaken, gevolgen en aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen en jeugdigen

Opleiding

Carry Renders studeerde Biomedische Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting epidemiologie, aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Na haar promotie op het proefschrift: ”Interventions to improve quality of diabetes care in primary care”, in 2001 bij de Faculteit Geneeskunde, VUMC , bleef ze werkzaam als postdoc en senioronderzoeker binnen het VUMC bij het EMGO+-instituut, afdeling Sociale Geneeskunde, sectie Jeugdgezondheidszorg. In 2009 werd ze universitair docent bij de afdeling Gezondheidswetenschappen aan de VU en het EMGO+-instituut.