Civiele Techniek

Inhoud opleiding

Je krijgt veel kennis en vaardigheden op het gebied van Civiele techniek en bent ook veel in de praktijk bezig met projecten, minors en stages.

Je verbetert de kwaliteit van de leefomgeving

De Erasmusbrug, de Oosterscheldekering, autowegen, fietspaden, de spoorwegen. Het zijn allemaal voorbeelden van de beeldbepalende rol die civiele techniek in ons dagelijks leven speelt. Als civieltechnisch ingenieur zorg je voor een prettige leefomgeving in Nederland die veilig, comfortabel en leefbaar is. Je verbetert en onderhoudt de leefomgeving met jouw ontwerpen en bent ook nodig bij nieuwe projecten elders in de wereld.  

Gedreven professional

Bij Civiele Techniek leiden we jou op tot een slimme, gedreven professional die innovatieve, pragmatische en toekomstgerichte oplossingen bedenkt voor vraagstukken die spelen in de fysieke leefomgeving van mensen. Denk aan de fysieke verbinding tussen steden, netwerken en gebieden. Of aan de inhoudelijke verbinding tussen uiteenlopende vakgebieden zoals waterbeheer, constructief ontwerp en verkeerskunde. Met de solide technische kennis die je bij ons krijgt aangereikt, kun jij deze uitdagingen aan.

Studieprogramma Civiele Techniek: 'handen uit de mouwen'

Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt als civieltechnisch ingenieur. Het definiëren, ontwerpen, bouwen, onderhouden en aansturen van bouwkundige processen en/of producten staan centraal. Je leert dit door theorievakken maar ook door je handen uit de mouwen te steken tijdens praktijklessen.

Jaar 1: Een inleiding in Civiele Techniek

In het eerste jaar krijg je een goed beeld van Civiele Techniek. Je komt erachter of je het vakgebied echt interessant vindt en of je in staat bent de studie goed af te ronden. Eerstejaarsvakken zijn onder andere wegenbouwkunde, watermanagement en constructief ontwerpen. Je gaat in het eerste jaar ook al direct aan de slag met praktijkprojecten.

Jaar 2: Verdiepende en verbredende vakken

In het tweede jaar volg je zowel vakken die een verdieping zijn op de vakken in het eerste jaar als verbredende vakken, zoals levenscyclus en onderzoeksmethoden. Je steekt je handen uit de mouwen bij laboratoriumopdrachten en praktijkprojecten en je gaat op excursie in het buitenland. 

Jaar 3 en 4: Minors en stage

In het derde jaar begin je met stage. Je gaat aan het werk bij een aannemer, ingenieursbureau of overheidsinstantie. In het vierde jaar kies je een package van minors zoals bijvoorbeeld wegenbouw, waterbouwkunde, watermanagement, bedrijfskunde, constructief ontwerp of verkeerstechniek. Je eindigt het vierde jaar met een afstudeeronderzoek. De keuzes die je in het derde en vierde jaar maakt, bepalen voor een groot deel in welke richting je afstudeert: in de wegenbouw, watermanagement, constructief ontwerp, enz.  

Een gemiddelde collegeweek bij Civiele Techniek

Een collegeweek bestaat gemiddeld uit zestien uur college. De overige studie-uren besteed je aan zelfstudie, zoals het voorbereiden van lessen, maar ook aan realistische opdrachten en projecten waar je in projectgroepen aan werkt.  

Studiebegeleiding vanaf het begin

Onze studenten krijgen veel persoonlijke begeleiding. Je studieloopbaanbegeleider helpt je bij het uitstippelen van je studieroute, je studievoortgang en mogelijke problemen. Docenten ondersteunen je bij projecten, practica, werkcolleges en opdrachten. En je stagebegeleider begeleidt je tijdens de stage.

Internationale focus

Tijdens de opleiding Civiele Techniek ga je op excursie in het buitenland. Je kunt ook je horizon verbreden door stage te gaan lopen in het buitenland of er een tijdje te gaan studeren. Je leert veel over de cultuur en inwoners van het land, een geweldige ervaring!

Studenten van onze opleiding zijn zeer tevreden 

Uit resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 blijkt dat maar liefst 94% van de huidige studenten Civiele Techniek bij Windesheim zeer tevreden is over de opleiding. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studenten worden gevraagd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123.

Werkveldcommissie: borging kwaliteit

Elke opleiding binnen Techniek en ICT heeft een werkveldadviescommissie. In deze commissies zitten mensen uit het werkveld die bespreken hoe het onderwijs en het werkveld zo goed mogelijk op elkaar kunnen aansluiten. De opleiding legt zijn leerplan (curriculum) regelmatig ter beoordeling voor aan de leden en wil graag stimuleren dat ontwikkelingen in het werkveld zo snel mogelijk een plek krijgen in het onderwijsprogramma. De leden van de commissies zijn ook betrokken bij afstudeergesprekken en eindpresentaties en kunnen hierover adviseren. Uit Zwolle en omgeving hebben enkele grote bedrijven een afgevaardigde in deze commissies. De commissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.