Studenten en docenten met elkaar in gesprek in het X-gebouw

Innoveren met Ouderen

Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar innovaties rond ouderen.

Een beter leven voor alle ouderen

Door het ontwikkelen, delen en implementeren van kennis wil het lectoraat het leven van zowel vitale als van kwetsbare oudere volwassenen verbeteren. Het gaat daarbij om de kwaliteit van leven en de regie op het leven.

Lees meer over het lectoraat

G-oudgesprek

Implementatie van gezamenlijke besluitvorming is in veel situaties lastig en vraagt om specifieke competenties en tools. De onderzoekslijn G-oudgesprek wil de beroepspraktijk hierbij ondersteunen.


Lees meer over deze onderzoekslijn

ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor professionals

ProMemo wil het professioneel handelen versterken voor excellente ondersteuning bij dementie. Dit lectoraat nam samen met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg het initiatief tot de oprichting van ProMemo.

Lees meer over ProMemo

G-oudLab

Innovaties zijn pas succesvol als ouderen, vrijwilligers en professionals actief bijdragen aan de ontwikkeling. Omdat nog niet bekend is in welke vorm dat het beste kan willen we dit met het onderzoeksprogramma G-oudLab onderzoeken. 

Lees meer over deze onderzoekslijn