C in de avond

Hoe financier ik mijn studie?

Heb jij een studie gevonden die bij je past? Op de opleidingspagina zelf kun je zien hoeveel de studie kost. Maar hoe financier je dat? Wij geven je een paar tips.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je studie (deels) te bekostigen. Denk bijvoorbeeld aan subsidies die beschikbaar worden gesteld. Of aan je werkgever die wellicht jouw studie (deels) kan bekostigen. Is er een beurs waar je voor in aanmerking komt? We sommen de diverse mogelijkheden voor je op en verwijzen je door naar de webpagina's van de verschillende instanties.

Financieringsmogelijkheden

Studiefinanciering

Kies je voor een bacheloropleiding in deeltijd of duaal? Dan heb je mogelijk nog recht op studiefinanciering.

Kijk op de website van DUO voor meer informatie

Ben jij een leraar in spe? Dan kun je wellicht langer studiefinanciering ontvangen.

Kijk bij DUO voor meer informatie  

Levenlanglerenkrediet

DUO biedt het levenlanglerenkrediet aan voor iedereen die wil starten met een voltijd- of deeltijdopleiding en die geen recht (meer) heeft op studiefinanciering. Je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Let op: het kan zijn dat de opleiding van jouw keuze (nog) niet in de lijst staat. Print dan het formulier uit, vul de opleiding met de hand in en verzend het formulier per post.

Bekijk op de website van DUO of je aan de voorwaarden voldoet

Collegegeldkrediet

Je kunt via DUO ook geld lenen om je bacheloropleiding mee te betalen. Dit wordt het collegegeldkrediet genoemd.

Lees meer over het collegegeldkrediet

Teruggave van de Belastingdienst

Betaal je (een deel van) je studie zelf? Dan zijn je studiekosten soms aftrekbaar bij de Belastingdienst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je collegegeld, studieboeken en studiebenodigdheden.

Kijk bij de Belastingdienst voor meer informatie

Bijdrage van je eigen werkgever

Ook je werkgever profiteert ervan als jij een studie gaat volgen. Veel werkgevers zien daarom het belang in van scholing voor hun medewerkers in. Het is dus mogelijk dat hij of zij jou wil en kan helpen bij het financieren van je studie. 

Betalen in termijnen

Duurt een studie langer dan een half jaar? Dan kun je ervoor kiezen om de studie in termijnen te betalen.

Studievoucher

De studievoucher is een tegoed van ongeveer € 2000,00 voor een nieuwe opleiding. Het bedrag krijg je niet uitbetaald, maar als korting op je collegegeld. Je kunt de voucher gebruiken vanaf het 5e tot het 10e studiejaar na het behalen van je diploma.

Je hebt recht op de voucher als je:
• Voor het eerst studiefinanciering hebt gekregen in de periode september 2015 tot en met augustus 2019.
• Een hbo-diploma (bachelor) of volledig wo-diploma (bachelor + master) hebt behaald
• Binnen 10 jaar je diploma hebt behaald

De voorwaarden voor de studievoucher worden bepaald door DUO. Kijk hier voor de meest actuele informatie.

Specifieke subsidies

Er zijn ook subsidies beschikbaar voor specifieke vakgebieden.

Lerarenbeurs

Leraren kunnen via DUO een lerarenbeurs aanvragen die hen helpt bij het financieren van een studie.

Lees de voorwaarden en vraag de lerarenbeurs aan

Tegemoetkoming leraren

Als je geen recht meer hebt op studiefinanciering, kun je wellicht vanuit DUO aanspraak maken op een tegemoetkoming voor leraren.

Kijk voor meer informatie op de website van DUO

Subsidie korte scholingstrajecten 

Docenten die (willen) werken in het voortgezet onderwijs, maar nog niet de juiste bevoegdheid hebben, kunnen een subsidie aanvragen om deze bevoegdheid te halen. Bijvoorbeeld als je de pabo hebt afgerond en wilt lesgeven aan de onderbouw van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. De subsidie geldt ook voor educatieve modules.

Meer informatie kun je vinden op de website van DUO

Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

Ben jij leraar, heb je ten minste 12 maanden niet in het primair onderwijs gewerkt en wil jij terugkeren in het onderwijs óf heb jij een lerarenopleiding voltooid en ben je daarna niet binnen 12 maanden in het primair onderwijs gestart als leraar? Dan kom jij in aanmerking voor de tegemoetkoming herintreders primair onderwijs. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. 

Kijk op de website van dus-i of je aan de voorwaarden voldoet en vraag de subsidie aan  

Subsidie post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

Wanneer je cultuuronderwijs geeft in het primair- of speciaal onderwijs kun je een subsidie aanvragen om de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider bij Windesheim te volgen. De kosten voor de opleiding worden hiermee volledig gedekt. Voorwaarde voor deze subsidie is dat je de cursus Intern Cultuurcoördinator succesvol hebt afgerond.

Kijk voor meer informatie op de website van DUO

Subsidie bewegingsonderwijs

Gymnastiekles geven, ook in de bovenbouw. Sinds het jaar 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. Leraren in het primair onderwijs kunnen daar subsidie voor krijgen, zodat gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren.

Kijk bij DUO voor meer informatie

Subsidie tweede lerarenopleiding

Vanaf 1 oktober 2020 komt er een subsidie beschikbaar voor docenten die een tweede lerarenopleiding willen volgen. 

Lees meer in de PDF

Overige regelingen voor leraren

Er zijn diverse subsidies voor leraren die hun niveau willen verhogen of hun vakkennis willen vergroten.

Bekijk een overzicht van alle regelingen op de website van DUO

Subsidie zij-instroom

Vanuit DUO is er een subsidie beschikbaar voor zij-instromers.

Kijk op de website van DUO voor meer informatie

Subsidieregeling praktijkleren sector techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg of gedrag en maatschappij

Ben je werkzaam in de sector techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg of gedrag en maatschappij? Dan kan je werkgever in aanmerking komen voor een subsidie praktijkleren.

Lees meer hierover op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vergoeding technische scholing provincie Overijssel

Het Overijssels Vakmanschap stelt vouchers beschikbaar voor bij-, om- en herscholingstrajecten om de technische arbeidsmarkt in de provincie beter te laten functioneren. Om in aanmerking te komen, dien je woonachtig of werkzaam te zijn in de provincie Overijssel.

Kijk voor meer informatie op de website van het Overijssels Vakmanschap

Dit is slechts een greep uit de financiering- en subsidiemogelijkheden. We hopen dat dit je helpt bij het financieren van een studie naar keuze.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina.

Hoe financier ik een studie naast mijn werk? Bekijk de tips!