C in de avond

Centres of Expertise

Centres of Expertise bieden plaats aan onderzoek van topkwaliteit. De Centres zijn innovatief, excellent en opereren in samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen en marktpartijen.

KennisDC Logistiek Noordoost-Nederland: Centre of Expertise Logistiek

Het Kennisdistributiecentrum (KennisDC) Noordoost-Nederland is één van de zes Kennisdistributiecentra Logistiek, een samenwerking tussen zes hogescholen. Samen zorgen zij ervoor dat bedrijven en instellingen direct geholpen worden met toegepaste kennis. Door het inrichten van interactie binnen het logistieke werkveld én de landelijke kennisinstellingen wordt slimmer gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Lees meer over dit centre

Green PAC: Centre of Expertise Smart Polymeric Materials

Een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie. Green PAC, een initiatief van Stenden Hogeschool en Windesheim, is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd.

Lees meer over de samenwerking en faciliteiten

TechForFuture: Centre of Expertise HTSM Oost

Samen met Saxion zet Windesheim in op de toekomst van innovaties en groei op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM).HTSM is één van de negen topsectoren en een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het Centre zoekt vergaande samenwerking met het innovatieve bedrijfsleven. De ambitie is een impuls te geven aan toegepast HTSM onderzoek.

Lees meer over de doelen

TechYourFuture: Centre of Expertise TechniekOnderwijs

De bloeiende technieksector kan niet bestaan zonder voldoende goed opgeleide technici. Daarom zijn Windesheim, Saxion en Universiteit Twente het initiatief TechYourFuture gestart. TechYourFuture wil een impuls geven aan de ontwikkeling van bèta-talent en richt zich op het versterken van het bèta- en techniekonderwijs aan jongeren van 2 tot 22 jaar.

Lees meer over de doelen