Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Stage Finance & Control

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

De stage is een praktijkopdracht voor tweedejaars studenten    Finance & Control. Tijdens deze stage maken de studenten binnen een halfjaar individueel kennis met verschillende bedrijfseconomische aspecten van een organisatie. Dit vindt bij voorkeur plaats op een financiële afdeling. Om de leerdoelen te realiseren, zal de student meewerken bij het stagebedrijf, zelfstandig werkzaamheden gaan verrichten en een aantal onderzoeksopdrachten uitvoeren.

De stage beslaat een periode van 18 weken, streven is 3-4 stagedagen per week waarbij de keuze is uit: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Voorbeeldcases

Onderzoeksopdrachten uitvoeren:

 • over de organisatie
 • interviews afnemen
 • processen in kaart brengen
 • stuurinformatie vaststellen
 • een opdracht naar keuze uitwerken

Wat levert het op?

 • Het relatief zelfstandig kunnen laten uitvoeren van reguliere activiteiten die binnen de organisatie voorkomen.
 • Het relatief zelfstandig kunnen laten uitvoeren van opdrachten.
 • Opdrachtgever mag zelf ook een voorstel van een onderzoek/werkzaamheden aangeven in overleg met de student en de opleiding. Het doel is dat het leerzaam is voor de student en hij/zij zich professioneel kan ontwikkelen.
 • Connecties leggen met potentieel toekomstige werknemers.
 • Een frisse blik van een student binnen uw organisatie.

Wat vragen we?

 • Begeleiding van een bedrijfsmentor en tweewekelijks contact van een uur.
 • Voeren van 2 functioneringsgesprekken en een beoordeling.
 • Lezen en bespreken van stageverslag en proces- en reflectieverslag.
 • Werkplek voor de student om op locatie en/of de mogelijkheid en faciliteiten om thuis te kunnen werken
 • Het beschikbaar stellen van informatie en systemen.
 • De bereidheid om kwalitatief onderzoek (interviews) te laten doen onder medewerkers en eventuele externe belanghebbenden.

Wat doet Windesheim?

Elke student heeft een docentbegeleider uit het team van Finance & Control. De docenten denken actief mee met de studenten en begeleiden het proces. De docent heeft niet alleen de rol van begeleider voor de student maar is ook aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De student heeft tijdens de stageperiode vier keer een intervisiemoment op school om over de werkzaamheden en de opdrachten van gedachten te wisselen. Naast de stagedagen volgt de student nog een aantal vakken.

Meer informatie

De contactpersoon voor deze stage is Jiska Jonker, stagecoördinator Finance & Control, j.jonker@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 469 7029.

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).