Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Eindopdracht HBO - Rechten

  Heb jij een specifieke opdracht?

  Aan de slag met jouw opdracht!

  Voor deze opdracht werkt een afstudeerder van de opleiding HBO - Rechten 20 weken aan een grote onderzoeksopdracht of meerdere complexe opdrachten (of een combinatie van beiden). De student levert in elk geval een concreet beroepsproduct op, zoals een adviesrapport, een voorstel voor toekomstig beleid of een (concept)besluit.

  Voorbeeldcases

  • Opstellen van een adviesrapport met betrekking tot de aansprakelijkheid van een organisatie.
  • Doen van aanbevelingen over het privacybeleid van een organisatie.
  • Het maken van beleid op het gebied van IE-kwesties.
  • Het schrijven van complexe processtukken.

  Wat levert het op?

  De concrete invulling van de eindopdracht wordt na onderling overleg en afstemming tussen student en opdrachtgever bepaald. De ervaring leert dat studenten vaak praktische en innovatieve oplossingen vinden voor juridische problemen waar de opdrachtgever tegenaan loopt. Dit leidt er doorgaans toe dat het eindresultaat van de eindopdracht nuttig en bruikbaar is voor de opdrachtgever.

  Wat vragen we?

  • Begeleiding (ca. 1 uur per week).
  • Een werkplek op locatie waar de student  gedurende 20 weken gemiddeld 4 dagen per week terecht kan.
  • Indien er geen werkplek beschikbaar is, kunnen er afspraken gemaakt worden om vanuit school/huis aan de opdracht te werken.
  • Informatie voor de student over de organisatie en haar doelstellingen.
  • Het geven van uitleg over processen en het verlenen van toegang tot bepaalde – voor de opdracht essentiële – systemen.
  • De mogelijkheid voor de student om indien nodig kwalitatief onderzoek (interviews) te doen onder medewerkers en eventuele externe connecties van de organisatie.

  Wat doet Windesheim?

  Vanuit de opleiding wordt de student procesmatig en coachend begeleid door de docentbegeleider. De student is zelfstandig bezig met de afstudeeropdracht; de docent is op de achtergrond betrokken. De docent is ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

  Alle informatie die de student verkrijgt tijdens de opdracht wordt vertrouwelijk behandeld, hetgeen wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

  Meer informatie

  De contactpersonen voor deze opdracht zijn Esther van Veen (e.van.veen@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)) of Che Post (c.post@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)).

  Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via servicepunt@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).