Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Eindopdracht HBO - Rechten

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

In het vierde jaar van de opleiding HBO - Rechten voert de student een eindopdracht uit voor een externe opdrachtgever. Tijdens het uitvoeren van deze opdracht toont de student de leeruitkomsten analyseren en adviseren op bachelorniveau aan. De eindopdracht kan bestaan uit een grote onderzoeksopdracht of uit meerdere complexe opdrachten. Een combinatie van beide is ook een optie. De student levert in alle gevallen concrete beroepsproducten op, zoals een adviesrapport, een voorstel voor toekomstig beleid of een (concept)besluit. De eindopdracht wordt uitgevoerd gedurende een periode van 20 weken.

Voorbeeldcases

 • Opstellen van een adviesrapport met betrekking tot de aansprakelijkheid van een organisatie.
 • Doen van aanbevelingen over het privacybeleid van een organisatie.
 • Het maken van beleid op het gebied van IE-kwesties.
 • Het schrijven van complexe processtukken voor een rechtsbijstandsverzekeraar of een advocatenkantoor. 
 • Het opstellen van een (concept)besluit namens het college
  van burgemeester en wethouders.

Wat levert het op?

De concrete invulling van de eindopdracht wordt na onderling overleg en afstemming tussen student en opdrachtgever bepaald. De ervaring leert dat studenten vaak praktische en innovatieve oplossingen vinden voor juridische problemen waar de opdrachtgever tegenaan loopt. Dit leidt er doorgaans toe dat het eindresultaat van de eindopdracht nuttig en bruikbaar is voor de opdrachtgever.

Bovendien komen onze studenten na het behalen van hun diploma niet zelden terug bij de organisatie waar zij tijdens hun studie praktijkervaring hebben opgedaan. Wellicht draagt u dus bij aan de ontwikkeling van een toekomstig medewerker!

Wat vragen we?

 • Begeleiding (ca. 1 uur per week).
 • Een werkplek op locatie waar de student  gedurende 20 weken gemiddeld 4 dagen per week terecht kan.
 • Indien er geen werkplek beschikbaar is, kunnen er afspraken gemaakt worden om vanuit school/huis aan de opdracht te werken.
 • Informatie voor de student over de organisatie en haar doelstellingen.
 • Het geven van uitleg over processen en het verlenen van toegang tot bepaalde – voor de opdracht essentiële – systemen.
 • De mogelijkheid voor de student om indien nodig kwalitatief onderzoek (interviews) te doen onder medewerkers en eventuele externe connecties van de organisatie.

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding wordt de student procesmatig en coachend begeleid door de docentbegeleider. De student is zelfstandig bezig met de afstudeeropdracht; de docent is op de achtergrond betrokken. De docent is ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Alle informatie die de student verkrijgt tijdens de opdracht wordt vertrouwelijk behandeld, hetgeen wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

Meer informatie

Voor vragen over de eindopdracht kunt u terecht bij mevrouw mr. Doreth Loonstra, docent HBO-Rechten en afstudeercoördinator: d.loonstra@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad).

Voor meer algemene informatie over Comakerships kunt u terecht bij Serviceplein via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).