Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Comakership HBO - Rechten

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

In deze Comakership werkt een groepje van 4 à 6 tweedejaars HBO - Rechten studenten samen aan een juridisch vraagstuk binnen een organisatie. Het eindproduct is een adviesrapport. Gedurende 17 weken leren de studenten:

 • Hoe een juridische afdeling of bedrijf functioneert.
 • Een beroepshouding passend bij een juridische functie.
 • Projectmatig te werken.
 • Onderzoeksvaardigheden om te komen tot een plan waarin een heldere hoofd- en deelvragen worden geformuleerd en uiteindelijk leidt tot een adviesrapport.
 • Schriftelijke vaardigheden om het adviesrapport professioneel en leesbaar op te bouwen.

Voorbeeldcases

 • Worden de persoonsgegevens binnen het bedrijf verwerkt overeenkomstig de AVG?
 • Welke algemene voorwaarden moet het bedrijf hebben?
 • Hoe moet het bedrijf zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet?
 • Welke overeenkomst kan het beste gesloten worden om samenwerking te bevorderen tussen verschillende (overheids-)partijen?
 • Met welke juridische aspecten moet rekening gehouden worden bij re-integratie van personeel?
 • Kan een bestaande huurovereenkomst aangevuld worden met een bepaling over overlast?

Wat levert het op?

 • Een frisse blik van studenten binnen uw organisatie
 • Een antwoord op het vraagstuk
 • Praktische en innovatieve oplossingen
 • Een aanbeveling en een eventuele implementatie hiervan

Wat vragen we?

 • Enige begeleiding van de studenten, 1 à 2 uur per week.
 • Werkplek voor de student om, gedurende 17 weken, bij de opdrachtgever op locatie te kunnen werken voor in ieder geval 1 dag in de week.
 • Informatie voor de student over de organisatie en doelstellingen.
 • Het beschikbaar stellen van informatie en systemen over de betreffende processen.
 • De bereidheid om eventueel kwalitatief onderzoek (interviews) te laten doen onder medewerkers en eventuele externe belanghebbenden.

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding worden de studenten procesmatig en coachend begeleid. De docenten denken actief mee met de studenten. De docent heeft niet alleen de rol van begeleider, maar is ook aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij Jenny Vissers, j.vissers@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 98 12.

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij het Praktijkbureau via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of door te bellen met 088 - 469 66 810.