Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeercomakership Finance en Control

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

In het afstudeer-Comakership gaat de afstudeerder van de opleiding Finance & Control aan de slag met een actueel vraagstuk op het vlak van Finance & Control. De afstudeerder analyseert het vraagstuk in de organisatorische context, ontwikkelt passende oplossing(en) of brengt een advies uit. De afstudeerder werkt grotendeels zelfstandigheid en op een methodologisch verantwoorde manier.

Voorbeeldcases

 • Een systeem van kostprijsbepaling opstellen.
 • Optimaliseren van de financiële rapportages aan het management.
 • Adviseren over het optimaliseren van processen.
 • Een financiële business case opstellen.
 • Data-analyse toepassen in de accountancy of business- of financial control.

Wat levert het op?

 • Een analyse van de huidige situatie met betrekking tot het afstudeervraagstuk.
 • Inbreng van de laatste stand van kennis op het gebied van Finance & Control.
 • Een beroepsproduct dat een praktijkgerichte oplossing biedt en een implementatievoorstel waarmee u uw organisatie kunt verbeteren. Het beroepsproduct kan bijvoorbeeld een advies of een ontwerp zijn.
 • Een presentatie van dit advies in uw organisatie.
 • Kennismaking met talentvolle studenten Finance & Control.

Wat vragen we?

 • Vakkundige begeleiding (hbo-niveau) van de afstudeerder.
 • Een werkplek op locatie die de afstudeerder in staat stelt om bij de opdrachtgever aan het afstudeervraagstuk te werken.
 • Het beschikbaar stellen van informatie uit de organisatie, die nodig is om het afstudeervraagstuk uit te voeren.

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding wordt de afstudeerder begeleid door een eigen afstudeerbegeleider. De begeleider legt aan het begin van het afstudeertraject een bedrijfsbezoek af en is tevens het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

Meer informatie

Contactpersoon voor dit afstudeer-Comakership is Annemarie Spaas, a.spaas@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad).

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).