Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeer-Comakership Procesverbetering

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

Haal met een afstuderende student van de Associate degree Management een toekomstig FLOW-manager in huis die voor uw organisatie een intern bedrijfsproces verbetert. Ervaart u knelpunten in het werk of moet er een professionaliseringsslag gemaakt worden in de manier van werken? Onze toekomstige FLOW-managers kunnen u hierbij helpen en de vertaalslag maken van tactisch naar operationeel niveau in de organisatie.

De opdracht moet gericht zijn op een interne procesverbetering of procesmatige inrichting van het werk. De student zal eerst het vraagstuk gestructureerd onderzoeken en afbakenen, om vervolgens met een passende oplossing te komen. Het resultaat is een praktisch eindproduct zoals een handboek, procesbeschrijving met werkinstructie, training, of advies met
implementatieplan.

De Comakership beslaat een periode van ca. 20 weken.

Voorbeeldcases

 • Ontwerpen hoe de administratie van een bepaald project zou moeten verlopen. 
 • Implementeren van een nieuw softwareprogramma op de klantenservice. 
 • Maken van een draaiboek voor evenementen. 
 • Opzetten van processen met bijpassende werkbeschrijvingen. 
 • Advies over het binden en boeien van uitzendkrachten bij een grote  opdrachtgever. 
 • Herstructureren van het retourproces van goederen binnen een webshop.
 • Maken van een handboek voor onboardingsproces van nieuwe medewerkers.

Wat levert het op?

 • Een onderbouwde analyse van een probleem/knelpunt/vermoeden/kans.
 • Een praktische oplossing passend bij uw organisatie en werkwijze.

Wat vragen we?

Tijdens de gehele periode is de student drie dagen bij uw organisatie aanwezig, waarvan twee dagen actief als meewerkende kracht. Eén dag is volledig gericht op het afstuderen om tot het eindproduct te komen voor u als opdrachtgever. Daarnaast vragen we:

 • Betrokkenheid
 • Dagelijkse begeleiding
 • Werkplek voor de student
 • Afstudeervergoeding

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid, vooral procesmatig. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijen samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie

De contactpersoon voor dit Afstudeer-Comakership is Floortje Streefkerk, bereikbaar via f.streefkerk@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).